Bloombergi andmetel nimekiri pikem ning tariifi alla plaanitakse panna ka USA-st sisseostetud jahid, mootorrattad, viski, riis ja mahlad. Otsusega seotud ametniku sõnul on tariifi alla kuuluvate kaupade koguväärtus 2,8 miljardit eurot.

USA president Donald Trump lubas kehtestada välismaise terase riikitoomisele 25- ja alumiiniumile 10-protsendilise tollitariifi. Rahvusvahelise Valuutafondi, Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja Euroopa Komisjoni juhid on hoiatanud Trumpi kaubandussõja puhkemise eest.

Norra rahandusministeerium teatas, et kuidas saab USA viidata rahvuslikule julgeolekuhuvile kasutades selleks kaubavooge mõjutavaid otsuseid, eriti kui metall tuleb sõpradelt ja liitlastelt. Valge Maja plaanib kasutada tariifide kehtestamise ettekäändena 1962. aastast pärit Trade Expansion seadust, mis lubab valitsusel rahvuslikul julgeolekuvajadusel impordi piiramist