Riigimetsa majandamise keskus on äärmiselt huvitatud sellest, et raiutud puitu väärindataks just Eestis, mitte mõnes muus riigis. Telesaade „Pealtnägija” paljastas 31. jaanuaril, et RMK on juba sõlminud Est-For Investiga kavatsuste protokolli, mille järgi on RMK valmis tehase valmides sõlmima 15-aastase lepingu, mis annaks pool RMK raiutavat paberipuitu tehasele.