Kui ettevõtte juhatuses on vähemalt kolm naist muutub ettevõte rahaliselt paremaks, leidis finantsplaneerimisfirma MSCI. See ettevõte leidis uuringus, et mida mitmekesisem on tööjõud ja juhatus, seda rohkem tuleb sealt erinevaid ideid.

Ettevõtetes kus on juhatuses vähemalt kolm naist, on edukamad juhtimises. Sealhulgas on selliste ettevõtete keskmine dividendi väljamaksemäär kõrgem ja sama käib ka omakapitali tootluse kohta.

Sellised ettevõtted on edukamad talendijuhtimises ehk siis talentide ettevõttesse meelitamisel, nende ettevõttes hoidmisel ja nende arendamisel.

MSCI uuris enam kui 600 suurt ja keskmise suurusega börsiettevõtet 23 arenenud riigis.

Vähemalt kolme naisega juhatuses ettevõtted, kus naised on olnud juhirollis vähemalt kolm aastat, kasvas töötajate tootlikus oma sektori mediaanist 1,2 protsendipunkti rohkem. Seevastu juhatustest, kus domineerisid mehed ja talendijuhtimine oli kehvem, kasvas tootlikus mediaanist 1,2 protsendipunkti vähem.

Paljud ettevõtted on kaugel sellest, et juhatuses oleks vähemalt kolm naist. USA 3000 suurest ettevõttest täitsid naised 2017. aastal vaid 16 protsenti juhatuse liikmete kohtadest.

2016. aastal PricewaterhouseCoopersi küsitlusele vastanud ettevõtetest 53 protsenti vastasid, et naised peavad täitma kuni 40 protsenti juhatuse kohtadest. Samas kümme protsenti ettevõtetest teatasid, et kui nad tahavad arendada ettevõtet maksimaalelt, ei tohiks ettevõttes olla juhatuses rohkem naisi kui iga viies.