• Mida suurem on teie ambitsioon, seda suuremad on riskid.
  • Ettevõte saab kasvada ainult siis, kui selle toodet-teenust vajavad võimalikult paljud inimesed.
  • Ambitsioon muutub ettevõtte kasvades.

Ambitsiooni ehk eesmärgi disainimiseks tuleb projekti esimeses etapis mõista, kui palju on neid inimesi, kelle probleemi teie toode või teenus võiks lahendada. Kas see puudutab näiteks ainult Tallinna elanikke või veel 20 riigi inimesi? Kui Tallinnas väike kohvik avada, siis ei ole tõenäoliselt riskid kuigi suured, sest külalisi käib meil palju nii põhja kui ka lõuna poolt ning me teenime oma igapäevapalga välja. Ent ambitsioon panna kokku teenus või toode kümnetele riikidele ja nende kodanikele hõlmab loomulikult palju suuremaid riske. See-eest võimaldavad need edu korral suureks kasvada ning pakkuda töötajatele, aktsionäridele ja investoritele palju suuremas mahus väärtust.
Millega tuleb ambitsiooni disainimisel arvestada? Kuidas riske tasakaalustada ning kui suurt turgu võiks esimese kolme kuni viie aastaga püüda? Kõige tähtsam on aru saada, kui palju on teil potentsiaalseid kliente, kes vajaksid oma probleemile lahenduse leidmiseks just teie toodet-teenust. Kui neid on vähe, jääb nähtavasti ka ettevõtmine väikeseks. Kui neid on rohkelt ja paljudes riikides, siis võib ettevõte paisuda suureks. Nii et esmalt tuleb disainida turg, kes teie teenust-toodet võiks vajada.

Ambitsiooni disainimise näited

Ambitsiooni tuleb pidevalt ümber disainida, sest see muutub ettevõtte arenedes. Iga ettevõtte omaniku või juhi kohus on jälgida, et ambitsioon vastaks oskustele-teadmistele, mis seal on.
Rääkides suurtest ja ambitsioonikatest ettevõtetest, on hea näide väikese üliõpilaste kohtumislehena alustanud Facebook, kus ambitsiooni defineeriti üha suuremaks. Nüüd on Facebook maailma suurim platvorm, kus korraldatakse miljonite inimeste kommunikatsiooni. Teine suurepärane näide on 20 aastat tagasi raamatumüügi-start-up’ina alustanud Amazon, millest on saanud üle maailma tuntud kaubamaja. Need suured ettevõtted olid kunagi väikesed, aga nende ambitsioonid olid sedavõrd suured, et võimaldasid neil kasvada rahvusvaheliseks.

13. märtsil korraldab SEB pank äriambitsiooni disainile pühendatud päeva. Üritusel räägitakse, kuidas seada oma ärile sobiv siht ning millisel viisil teha valikuid turgude ja tootearenduse riskijuhtimisel. Üritusele saab registreeruda siin.