Kirjas öeldakse, et gaasitoru Nord Stream 2 on suunatud Euroopa Liidu riikides Venemaast energiasõltuvuse tekitamisele.

Kirja autorid osutavad, et energiajulgeolek on ühtse ja jõuka Euroopa võtmetähtsusega komponent. Vaatamata sellele, et Nord Stream 2 esitatakse kommertsprojektina, on see tegelikult Venemaa poliitika instrument, märgitakse kirjas.

Kirja allkirjastanud riigid kutsusid Euroopa riike tagama, et gaasitoru hakataks kasutama vastavalt Euroopa Liidu reeglitele.

„Tänu sellele, et sellele dokumendile on alla kirjutanud grupp riike, mitte üksikud riigid, on nende hääl kuuldavam... Üks põhimõte on ühine mure kõigi Euroopa Liidu riikide julgeoleku üle, aga ka nende riikide julgeoleku üle, mis asuvad selle idaosas. Me tahame teha koostööd kõigiga, aga tahame ka, et austataks ka meie riikide, Baltimaade ja Poola kodanike muret julgeoleku üle. Me toetame kõik koos Ukrainat, kes peab neil päevil rasket võitlust oma sõltumatuse eest,” ütles ajakirjanikele Poola parlamendi spiiker Marek Kuchciński.

Ukraina parlamendi spiiker Andri Parubi ja tema Moldova kolleeg Andrian Candu kirjutasid kirjale alla 2. märtsil Chișinăus.

Kirjas hinnatakse Nord Stream 2 destabiliseerivaks faktoriks ning rõhutatakse Venemaa juhtkonna katseid mõjutada Euroopa riike ja nõrgestada Ukrainat ja Moldovat, teatas Parubi.