„Keskkonnaminister Siim Kiisler on argpüks,“ ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik tänase meeleavalduse kokkuvõtteks ning lisas, et kui endine keskkonnaminister Marko Pomerants tuli 1. detsembri 2016 sirge seljaga Eesti Metsa Abiks korraldatud meeleavaldusele kohaletulnutega suhtlema ja kaasa rääkima, siis Siim Kiisler vältis tänast meeleavaldust pingsalt ning imbus Kultuurikatlas toimuvale metsa kaitse konverentsile tagauksest.

Tänast keskkonnaministeeriumi konverentsi teemat, mille peamiseks aruteluteemaks on arengukava eesmärgistamine ning soov saavutada ühiskondlik kokkulepe metsade jätkusuutliku majandamise suunamiseks, arvestades nii sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonnakaitselisi kui ka kultuurilisi aspekte, nimetab Artur Talvik silmakirjalikuks ning valelikuks.

Vabaerakond on seisukohal, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist. Metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. “Selleks oleme koostanud Metsarahu manifesti ja ootame avalikkuse kaasa tulemist, et hoida meie elukeskkonda ja säilitada seda ka tulevastele põlvedele,” võttis Talvik kokku.

Vabaerakond kogus meeleavaldusel allkirju möödunud nädalal avalikustatud Metsarahu manifestile. Konverentsile suunduvalt Kiislerilt allkirja Eesti metsa kaitseks saada ei õnnestunud.