Rektor Jaak Aaviksoo arutles, et kõrgharidus annab suurema sissetuleku, mis peaks põhinema kasvanud tööviljakusel. Kõrgharitud töötaja töö on viljakam, toob rohkem kasu nii talle endale suurenenud sissetuleku või palgana, ja kaudselt maksude kaudu ühiskonnale tervikuna.

Kõrgharitud inimesed saavad rohkem palka kui nende kesk- või põhiharidusega eakaaslased. Samas saavad Eesti kõrgharidusega inimesed keskharidusega inimestest vaid 20 protsenti rohkem palka, kuid meie naaberriikides on see vahel 30-40 protsenti. Tasulise kõrgharidusega riikides on see vahel koguni 50-60 protsenti. "Kas olukord, kus iga teine ühes eagrupis olev inimene saab kõrghariduse, vastab meie tööturu proportsioonile ehk kas meil ei ole liiga palju kõrgharitud inimesi?" küsis Aaviksoo.

Aaviksoo soovis sellega juhtida tähelepanu, et kõrgharidust nõudvaid töökohti tuleb juurde luua.