Adveni arendusjuhi Priit Tiidu sõnul on Narva-Jõesuu kaugkütte klientidele konkurentsivõimelise soojuse hinna tagamiseks järjepidevalt investeeritud. “2011. aastal paigaldasime kõigile tarbijatele tänapäevased kaugloetavad soojusmõõturid, kaks aastat hiljem uuendasime Euroopa Liidu rahastusega lõviosa linna soojustrassidest ning tänavu ehitame kaasaegse ja tõhusa puiduhakke katlamaja.”

Koostöös ehitusettevõttega Eviko ja katlamaja seadmeid tootvate ettevõtetega Rapla Metall ja Tamult plaanib Adven Eestis valmistatud kütteseadmetel töötava katlamaja tööle panna juba käesolevaks sügiseks. Varem ka Adavere ja Väike-Maarja katlamaja ehitanud ettevõtted alustavad ehitustöödega Narva-Jõesuu Kesk ja Koidu tänava ristmikul aprillis.

Kuna uus katlamaja ehitatakse vana katlamaja asemele linna keskuses, püüab Adven uue puiduhakkel töötava katlamaja mõju linna elanikele ja naabritele viia minimaalseks. “Korraldame kütuse veo, ümberlaadimise ja ladustamise kinnisel meetodil, et puiduhakke sattumine väliskeskkonda oleks viidud miinimumini. Samuti projekteeriti uue katlamaja ladu selliselt, et küttematerjali jaguks ka nädalavahetusteks ja nendel päevadel eraldi koormaid lattu vedama ei peaks,” tõi Tiit näiteid sellest, kuidas kohalike elanike huvidega on arvestatud.

Narva-Jõesuu kaugküttevõrgus toodetakse 56 kortermajale ja linnavalitsusele kuuluvale hoonele maagaasist aastas keskmiselt 11 000 megavatt-tundi soojusenergiat. Biokütuse katlamaja ehitamise vajadus selgus Narva-Jõesuu soojusmajanduse arengukava koostamise arutelude käigus. Analüüsid näitasid, et puiduhake on kaugküttes võimalikest valikutest parim sest aitab tagada tarbijatele pikaajaliselt stabiilse ja soodsa soojuse hinna ning kohalikul taastuval kütusel on tagasihoidlik keskkonnamõju.

Kuna uus katlamaja muudab soojuse tootmise Narva-Jõesuus efektiivsemaks ja taastuvenergial põhinevaks, kaasrahastatakse kõiki planeeritud investeeringuid Euroopa Liidu struktuurfondide vahenditest Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu.

Lisaks Narva-Jõesuule on Adven olnud abiks ka teistesse piirkondadesse paremate küttelahenduste leidmisel. Jaanuaris allkirjastati Kunda biokütuse katlamaja ehituslepingud, detsembris alustati Viiratsi uue katlamaja käivitustöödega ja uue katlamaja ehitustööd kestavad Väike-Maarjas. Adven investeerib lähimate aastate jooksul veel ligikaudu 8 miljonit eurot, et viia biokütusele kõik ettevõtte suuremad kaugküttepiirkonnad.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid