1. aprillist tunnistatakse uuendamata sertifikaadid kehtetuks. ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks tuleb Politsei- ja Piirivalveametilt taotleda uus dokument ning tasuda ka riigilõivu.

Tänaseks on uuendatud 460 000 kaardi sertifikaadid, uuendamata on jäänud veel umbes 280 000.

Suurem osa uuendamata kaartidest, ca 225 000, ei ole olnud eelmise aasta jooksul elektrooniliselt kasutuses (neid pole kasutatud e-teenustesse sisenemiseks ega digiallkirja andmiseks).

Sertifikaatide uuendamist vajavad:

• ID-kaardid, mis on väljastatud alates 16. oktoobrist 2014;

• elamisloakaardid, mis on väljastatud alates 17. detsembrist 2014;

• digi-ID-kaardid, mis on väljastatud alates 1. detsembrist 2014;

• e-residendi kaardid, mis on väljastatud alates 1. detsembrist 2014.

Alates 26. oktoobrist 2017 välja antud ID-kaardid on juba uuendatud tarkvaraga ja neid kaarte ise enam uuendama ei pea. Samuti ei pea sertifikaate uuendama siis, kui neid on pärast 24. oktoobrit 2017 juba uuendatud.

ID-kaardi sertifikaate ei pea uuendama, kui te ei kasuta oma ID-kaarti elektrooniliselt. Ka uuendamata sertifikaatidega ID-kaarti saab kasutada täpselt samamoodi kui varem – ID-kaart kehtib isikut tõendava dokumendina kaardil märgitud kuupäevani, samuti saab seda kasutada kliendikaardina ning apteegis ravimite kättesaamiseks.