Mõtteid uutest toodetest või teenustest ei tasu ainult endale hoida. Seega soovitan ideid testida ja korjata klientidelt tagasisidet nii tegutsevatel kui ka alles alustavatel ettevõtetel. Testimine annab võimaluse olemasolevaid teenuseid parandada, uuendada ja kasutajasõbralikumaks muuta. Alles ideefaasis olevate toodete potentsiaali kohta saab testimisega olulist infot. Kas keegi üldse hooliks? Kui seda õigesti teha, võib testimine turul olulise eelise ja edumaa anda.

Enne testimist tuleb sõnastada küsimused, millele vastuseid otsitakse. Küsimused klientidele võivad erineda, kuid iga testiga peab saama vastused enda hüpoteesidele. Ühe korraga saab üldjuhul vastused kuni viiele küsimusele. Rohkemate küsimuste korral on see väga keeruline ning tulemused ei ole üheselt tõlgendatavad.

Lisaks küsimustele tuleb paika panna mõõdikud. Oluline on tähele panna, et need erinevad toote või teenuse mõõdikutest. Teenuse testimisel võivad olla mõõdikuteks näiteks kasutajate hulk, kes soovib teenusest rohkem teada või on valmis kohtumiseks. Juba selles etapis tuleb välja mõelda ka väärtus ehk palju teenus või toode maksaks ja seda ka testijale öelda. See on oluline indikaator, sest näitab klientide valmisolekut toodet või teenust osta.

Tagasiside viib edasi

Teiseks tuleks mõelda, kelle peal oma ideed katsetada. Selleks on palju võimalusi. Kindlasti tasub tagasisidet küsida oma töötajate seas. Kõige väärtuslikumat tagasisidet annavad (potentsiaalsed) kliendid. Oluline pole see, kas toode on valmis või mitte. Seda ei peaks üleliia kartma. Väga pooliku teenuse puhul tasub öelda, et tegemist on esmase testiga. Sellisel juhul testivad ainult need kasutajad, kes mõistavad, et tegu pole lõpliku, valmis asjaga.

Oleme Elisa ärikliendiüksuses sarnast võtet tihti kasutanud ja saanud seeläbi väga kasulikku tagasisidet. Kliendid on tänulikud, et saavad arvamust avaldada ja parema teenuse arendamisel kaasa aidata. Lisaks võivad nad idee käikumineku korral saada toote ja teenuse, mis on nende nägu.

Kui veel olemasolevaid kliente pole, tasub minna ja küsida arvamust täiesti võõrastelt inimestelt. Oma kogemuse põhjal saan öelda, et inimesed jagavad enda arvamust hea meelega ja on nõus testimises osalema. Ka sõpradelt või tuttavatelt võib tagasisidet küsida, kuid siis peaks arvestama, et see ei pruugi alati olla objektiivne. Neilt peaks paluma neutraalset arvamust, mis ei sõltu sõbrasuhtest.

Tagasisidet küsides ei tasuks ka karta, et tarbijate või klientide arvamus muutub, kui testimisel olnud toode või teenus turule ei jõuagi. Tasub meeles pidada, et ükski idee ei sünni ideaalsena, vaid areneb ja muutub kogu protsessi jooksul. Seetõttu on kindlasti ettevõtte jaoks kasulikum tagasisidet koguda pigem varem kui hiljem.

Konkurente ei peaks kartma

Peale selle võib kohata mõtteviisi, et ideid ei tohiks jagada, kuni need lõplikult valmis ei ole, sest muidu teeb keegi teine selle ära. Tegelikult peaks aga mõtlema teisiti ja konkurente ei tohiks karta. Üldjuhul on nii, et omanikul on idee kohta rohkem teadmisi ja kogemusi ning edumaa. Alustavate ettevõtete puhul loeb ka kiire reageerimisvõime. Ei tasuks peljata, et mõni suurettevõte, kellel on paindlikumad eelarved, idee ära võtaks. Seal võivad otsustusprotsessid võtta tihti rohkem aega.

Valmistu liftikõneks

Väärtuslikule tagasisidele lisaks annab testimisprotsessi läbiviimine võimaluse õppida oma ideed paremini esitlema ja kirjeldama. Seetõttu tasub enne tänavaküsitluste või intervjuude läbiviimist mõelda, kuidas võimalikult lühidalt ja selgelt oma mõtet kirjeldada. Mis on kõige olulisem? See omandatud oskus tuleb kasuks ka tulevikus toote või teenuse esitlemisel näiteks kodulehetekstides või turundusmaterjalides, klientidele tutvustamisel, idufirmade puhul ka idee esitlemisel investoritele.

Pea testimise puhul meeles!

  • Mõtle välja testimise formaat – kas see on kirjalik testpakkumine kliendile, üks ühele intervjuu või vox populi linnatänaval.
  • Pane paika ja tee vahet testimise ning toote/teenuse kohta käivatel mõõdikutel! Testimise mõõdikuteks võivad olla näiteks pakkumisest huvitunute arv, kohtumistega nõustumine/mittenõustumine.
  • Kirjuta üles! Kui räägid klientidega või juhuslike testijatega, siis tee märkmeid. Paratamatult võivad jääda meelde karismaatilisemad inimesed või negatiivsemad näited. Kirjapandut üle vaadates saab aga objektiivsema pildi. Lisaks unustab inimene kiiresti, märkmed aitavad meenutada.
  • Kui olemasolevaid kliente veel ei ole, siis mine tänavale ja küsi arvamust võõrastelt.
  • Ära karda tagasisidet küsida, kuna su mõtteid võidakse kopeerida. Garantiid muidugi ei ole, aga pea meeles, et sul on idee kohta rohkem teadmisi ja infot kui testijal – see on edumaa.
  • Ja lõpetuseks – testi ja veel kord testi! Jaga oma ideid teistega, sest tagasiside on edasiviiv jõud, millest võivad sündida suured teod.