Pettai sõnul on see väga suur erinevus võrreldes Ameerikaga, kus trend on vastupidine.

Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi tellitud vanuselise tõrjumise uuringust selgus, et Eesti tööturg on vanuse alusel üsna diskrimineeriv. Uuringus küsitletud 1000 inimesest 70% ütles, et üle 50-aastastel inimestel on tööturul takistused olemas. Pettai märkis, et vaid iga teine vastaja ütles, et nende töökollektiivis ei ole vanuselist diskrimineerimist. „Kui vaid pooled ütlevad, et neil ei ole vanuselist ebavõrdset kohtlemist, siis see näitab, et see teema on probleem,“ lausus Pettai uuringut tutvustades.

Uuringust selgus, et vanuselisel pinnal ebavõrset kohtlemist on mitmeid kordi rohkem kui teiste tunnuste põhjal.

Vanuse võimas mõju tugineb Pettai sõnul stereotüüpidel. "Meie uuring näitas, et vastajad usuvad stereotüüpidesse ja need uskumused on väga kinnistunud. "Kuigi ei ole mingeid tõendeid, siis usutakse, et vanemaealised on alandlikud ja vähenõudlikumad ja neile võibki vähem maksta," märkis Pettai. Lisaks usutakse, et üle 50-aastased ongi tõelised arengupidurid, et nad on vähekasutatud potentsiaal sellepärast, et neil ei olegi midagi oodata, et nad ei taha õppida ega areneda ning on tuimad ja rutiinsed.

Pettai märkis, et töötaja tootlikkus ei ole tegelikult kuidagi seotud vanusega. Miks üks või teine inimene töötab tulemuslikumalt, ei ole seotud sellega, kui vana ta on.

Uuringust selgus, et inimeste allakäik tööjuturul algab juba 40-aastaselt. Nii pidas 40-49 aastaselt oma vanust töö leidmisel takistuseks 16% vastanutest.