Sellised praeguses demograafiliselt keerukas ja tööjõunappuses vaevlevas olukorras üllatavad ja tõsised järeldused selgusid Eesti avatud ühiskonna instituudi uuringust. „Jah, need on karmid tulemused,” lausus instituudi sotsioloogiliste uuringute osakonna juhataja Iris Pettai. Ta lisas, et Eesti on veel kaugel vanemaealiste väärtustamisest ja võrdväärsest kohtlemisest.

Iga neljanda vastaja arvates on nooremad eelistatumas seisus. Ainult 4% vastajaid väitis, et nende kollektiivis eelistatakse vanemaid. Pettai märkis, et vaid poolte uuringus osalejate sõnul ei ole nende töökollektiivis vanuselist diskrimineerimist. „Kui vaid pooled ütlevad, et neil ei ole vanuselist ebavõrdset kohtlemist, siis see näitab, et see teema on probleem,” tõdes ta.