„Tegutseme aastast 2004 ja oma värbamisi oleme kogu selle aja jooksul teinud läbi CV-Keskuse tööportaali. Aastas avaldame umbes 100 töökuulutust ja seega oleme arvatavasti ka CV-Keskusele suuruselt üle keskmine klient," alustas Selling.

Suur oli aga mehe üllatus, kui nad said teada, et CV-Keskus plaanib hinnatõusu. Alguses ei näinud nad selles midagi erilist, sest hindade tõus on arusaadav, aeg-ajalt tuleb ikka ette. Küll aga avaldas neile muljet hinnatõusu suurus.

„Aastane koostööpakett, mis täna maksis meile 1730 eurot hakkab järgmisest kuust maksma 9354 eurot aastas! Uus hind on ka kordades suurem kui nende suurima konkurendi CV-Online'i hind," ütles Selling.

Mida tõi CV-Keskus firmale põhjenduseks? Esiteks selle, et Eestis on hinnad 5 korda madalamad kui mujal maailmas. Teiseks selle, et uued omanikud plaanivad investeerida firmasse miljoneid. Kolmandaks toodi välja uute teenuste juurutamisega seonduvad kulutused. Viimane põhjus oli aga märkimisväärseim - hinnatõusuga soovitakse ettevõte tuua kahjumist välja.

„Selgitused on vägagi vastuolulised, sest kahjumlikus ettevõttes tavapäraselt püütakse vähendada kulutusi aga mitte meeletu hinnatõusuga eemale peletada suuremaid kliente. On selge, et meie ei suuda sellist hinnatõusu välja kannatada. Samuti puudub meie ettevõttel võimalus ja ka eetika, et tõsta enda teenuse hindasid viiekordseks," on Selling nördinud.

Ta lisab, et teenuses endas mingeid muudatusi veel näha ei ole. Räägitud on mingitest andmebaasides toimunud muudatustest, kuid kasutajatele uuendusi/täiendusi viimastel aastatel tulnud ei ole. Räägitud on uuemast mobiilsest versioonist ja mingist tulemas olevast interaktiivse andmebaasi otsingust, kuid midagi täpsemat nende kohta teada ei ole ja täna-homme midagi muutumas ei ole.

Selling toob ka võrdluse. "Kui võrrelda hindasid, siis CV-Keskuses kasutasime 1 aasta ja 100 kuulutuse paketti ning andmebaasi kasutust. CV-Online pakub täna aastast paketti, mis sisaldab andmebaasi kasutust ning piiramatus koguses kuulutusi hinnaga 2490 eurot.

Nagu olen ka aru saanud siis CV-Keskuse baashind oluliselt ei tõusnud. Baashinnaks nimetavad nad 1 kuulutuse hinda. Küll aga on nad ka ise kinnitanud, et selline meeletu hinnatõus tabas just kõiki suurkliente, kelleks on suuremad tööstused, jaekauplused ja teised tööandjad, kes otsivad pidevalt tööjõudu."

Selling usub, et selline hinnatõus on paljudele CV-Keskuse klientidele vastuvõetamatu. Tulemuseks paljude suurte lahkumine. See omakorda tähendab, et järgi lähevad ka tööotsijad.

CV-Keskuse ostis eelmisel aastal Šveitsi suurfirma Ringier Axel Springer Media AG. Enne seda oli omanik Küprosel registreeritud Headhunter FSU. 2016. aasta majandusaasta aruanne näitab, et firma suutis lõpetada aasta enam kui 630 000 euroses kasumis. Müügitulu oli ligi 3,12 miljonit eurot. Samas on aastatega ettevõtte kahjum kokku lausa 4,53 miljonit eurot. Firma omakapital oli ligi 900 000 eurot ning bilansimaht 2,44 miljonit eurot.

Teist suurt tööotsinguportaali CV Online'i omab Soome firma Alma Career OY. 2016. aasta müügitulu 4,63 miljonit eurot ning kasum 1,1 miljonit. Soomlased nautisid 2016. aasta tulemusi sedavõrd, et võtsid välja kasumi jagu ka dividende, jättes alles veel 9906 eurot.

CV-Keskuse kommentaar: me pole hinnatõusu veel otsustanud

Henry Auväärt, Baltikumi kommunikatsioonijuht

Erinevate teenuste ja toodete hindade, kuid ka palkate tõus on majanduse kasvades loomulik. Ka telekanalite pakettide või Delfi reklaami eest tuleb täna maksta rohkem kui mõni aasta tagasi. Nii ei ole ka erinevates tööportaalides tööpakkumise avaldamise hinnad samal tasemel, mis nad olid viis või kümme aastat tagasi.

CVKeskus.ee tööportaali kasutab parema töö otsinguil aastas enam kui sada tuhat tööotsijat - Eesti tööandjad leiavad seeläbi endale vajalikke töötajaid, kes aitavad ettevõtetel kasvada ja areneda. Näeme igapäevaselt selle nimel vaeva, et üha keerulisemaks muutuval tööturul, kus sobivaid töötajaid on tunduvalt vähem kui tööandjad sooviksid, oleks endiselt võimalik ettevõttesse leida sobiv töötaja. Selle eesmärgi nimel oleme investeerinud inimestesse ja tehnoloogiasse ning tõesti seepärast tõstnud aastate lõikes ka teenuste hinda.

Tänavu veebruarikuus külastati CVKeskus.ee tööportaali üle 1 000 000 korra, mis on märgatavalt kõrgem tulemus võrdluses lähima konkureeriva tööportaaliga (CV.ee külastatavus jäi kolmanda sõltumatu allikaSimilarWeb.com andmetel 600 000 ringi). Ka Palgainfo Agentuuri ja Kantar Emori uuringud on kinnitanud, et CVKeskus.ee on tööandjate ja tööotsijate esimene valik Eesti tööturul. Kuna aktiivsete tööotsijate arv on CVKeskus.ee tööportaalis kõrge, suudame pakkuda Eesti tööandjatele parimat kandideerijate arvu ja seeläbi aidata neid vajalike töökäte leidmisel (kui keskmiselt kandideerib ühele tööpakkumise üle 30 kandideerija, siis viimastel aastatel on tööandjad suutnud ühele tööpakkumisele panna kandideerima ka lausa tuhandeid tööotsijaid). Samuti leidub CVKeskus.ee tööportaalis suurim Eesti töövõtjate CV-de andmebaas, mis annab tööandjatele võimaluse ka ise aktiivselt sobivaid töötajaid oma meeskonda värvata.

Meie eesmärgiks on jätkata teenuste arendamist, et olla jätkuvalt Eesti tööandjate esimene valik töötajate otsinguil ja töövõtjate eelistatuim tööotsingu kanal Eestis. Seda, millal või kui palju meie hinnad tulevikus muutuma peaksid, pole me tänase seisuga otsustanud.