Varem oli nõukogu liikme tasu 1000 eurot kuus.

Tallinna Kaubamaja Grupi nõukogu tasud on püsinud muutumatuna sisuliselt 3 eelnenud ametiaega ning muudeti eilse, 22. märtsil 2018 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

Tallinna Kaubamaja Grupi nõukogu liikmeteks alates 20. maist 2018 järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo, Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder.

Nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 2 400 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 2 000 eurot kuus.