Nimelt olevat ministeeriumile laekunud mitmeid rahulolematuid pöördumisi Tallinna transpordiameti taksuveo valdkonna olukorra üle. Probleemi taga on ilmselt asjaolu, et alates eelmise aasta novembrist peavad lisaks taksodele taotlema taksoveolube, sõidukikaarte ja teenindajakaarte ka sõidujagajad ja see on ajanud nõudluse lakke.

Dokumentide väljastamiseks on kohalikul omavalitsusel ehk transpordiametil aega seitse päeva. "Tänaseks on aga kujunenud olukord, kus vastavalt majandustegevuse registri (MTR) registripäeviku informatsioonile on Tallinna Transpordiameti menetluses või menetlusse võtmise ootel üle 400 taotluse. Samuti on hüppeliselt suurenenud taotlejate päringud nädalaid üle tähtaja läinud ja menetlemata taotluste kohta," kirjutas Kuningas Taavi Aasale.

Transpordiamet ei vasta kõnedele

Seoses tekkinud olukorraga on tema sõnul ministeeriumi siseturuosakonna ning teede- ja raudteeosakonna ametnikele langenud suur lisakoormus, et vastata taotlejate telefonikõnedele ja meilidele, milles mh palutakse selgitada, miks transpordiametis on taksoveo dokumentide menetlus peatunud. "Kahetsusväärselt ei vasta Tallinna transpordiamet pöördujate telefonikõnedele ega e-postiga saadetud päringutele," sõnas Kuningas.

"Selline ebamõistlik olukord on kestnud juba nädalaid, kusjuures ministeeriumile teadmiseks saadetud Transpordiameti juhtaja vastuses kodaniku pöördumisele on selgitatud, et Tallina transpordiamet ei kavanda dokumente menetleda veel mitu nädalat?!" on Kuningas hämmeldunud.

Tema sõnul ei ole asutuse töö ümberkorraldamine piisav põhjendus haldussuutmatuse vabanduseks. "Asutuse töö juhtimine, sealhulgas asutuse töö ümberkorraldamine peab olema ette valmistatud selliselt, et oleks tagatud seadusega ettenähtud avalike funktsioonide järjepidev ja katkematu täitmine," ütles Kuningas.