Enim esitasid vaidlustusi ettevõtjad: Leonhard Weiss Energy AS 5 juhul, Santa Monica Networks AS 3 juhul ja Tiptiptap OÜ 3 juhul.

„Sarnaselt varasemate aastatega jätkub senine tendents – järjekindlalt väheneb nii esitatud kui ka rahuldatud vaidlustuste arv,“ ütles riigihangete vaidlustuskomisjoni esimees Taivo Kivistik. „Võrreldes aasta varasemaga langes esitatud vaidlustuste arv 51 võrra seniselt 262 asemel esitati 211 vaidlustust. Näiteks 2015. aastal oli see number veel 272. Vaidlustusi rahuldati kolmandiku võrra vähem ehk 44, aasta varem oli see number 66.“

Komisjon vaatas läbi 130 ja jättis läbi vaatamata 81 vaidlustust. 10 juhul jäeti vaidlustus osaliselt läbi vaatamata ja osaliselt vaadati läbi. Vaidlustuskomisjoni poolt läbi vaadatud 130st vaidlustusest otsustas komisjon rahuldada 44 ja jätta rahuldamata 73 vaidlustust. Vaidlustaja loobus vaidlustusest 19 ja hankija tunnistas vaidlustuse põhjendatuks 4 korral. Vaidlustus lahendati kokkuleppel 1 korral.

Olulisemad põhjused vaidlustuse läbi vaatamata jätmiseks olid hankija poolt hankemenetluse või otsuse kehtetuks tunnistamine või õigusrikkumise kõrvaldamine (43 korral) ja vaidlustuse mittetähtaegne esitamine

Kõige rohkem vaidlustati järgmiste hankijate tegevust/otsuseid: Tartu Linnavalitsus 10 juhul (kokku alustanud 143 hanget), Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 7 juhul (kokku alustanud 181 hanget), Elektrilevi OÜ 7 juhul (kokku alustanud 680 hanget), Elering AS 7 juhul (kokku alustanud 91 hanget), Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 7 juhul (kokku alustanud 19 hanget). Esitatud vaidlustuste arv ei näita vaidlustatud hangete arvu, sest ühes hankes võib olla esitatud mitu vaidlustust ning samuti ei saa vaidlustuste arvu järgi teha järeldusi hankija hanketegevuse kvaliteedi kohta, kuna kõiki esitatud vaidlustusi ei rahuldata.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid