Kas Finantsinspektsioon ei olnud teadlik, et Liisi brändinguga 13 000 Versobanki kaardiomanikku tabavad ebameeldivused, et sellest eile Versobanki pressikonverentsil hoiatada?

Versobank AS tegevusluba tunnistati kehtetuks panga rikkumiste tõttu. Krediidiasutuste seaduse § 19 lg 1 kohaselt Versobank AS ei tohi pärast tegevusloa lõppemist teha krediidiasutuste seaduse §-s 6 nimetatud tehinguid ja toiminguid ning peab lõpetama kõik väljamaksed hoiustajatele, klientidele ja võlausaldajatele. Tagatisfond on otsustanud Versobank AS hoiustajate hoiused hüvitada seaduses sätestatud tingimustel ja määras. Versobank AS on Finantsinspektsioonile esitatud andmete kohaselt oma klientide arvuks öelnud 5600 klienti. Pank ei ole enda klientidena käsitlenud oma äripartneri kliente. Iga krediidiandja ja muu finantsvahendaja, sealhulgas Koduliising, valib vabalt endale tehingupartnerid ning korraldab suhted oma laenuvõtjatest klientidega. Hoiustajaid Koduliisingul ei ole.

Kindlasti kaasneb Versobanki kõikide tehingute peatamisega ebamugavusi mitte ainult hoiustajatele, vaid ka teistele pangaga erinevates ärisuhetes olevatele partneritele. Tegevusloa äravõtmisest ei saa ette informeerida. Finantsinspektsioonis on eilsest avatud infotelefon 6680 580, kuhu võivad kõik Versobanki kliendid enda võimalike küsimustega pöörduda. Samuti on inspektsiooni ja Tagatisfondi veebilehel ülevad põhjalikud selgitused, mis likvideerimise käigus juhtuma hakkab. Usutavasti on pank enda partnereid ja viimased omakorda oma kliente peale eilse otsuse avaldamist ka ise põhjalikumalt informeerinud.

Versobanki juht Aivo Adamson märkis eile, et nüüd on kõigil Versobanki uutel juhatuse liikmetel plekk küljes. Kas vastab tõele, et Versobanki juhatuse liikmetel, kes said vaid lühikest aega panka juhtida ja valitsenud seapesa korrastama hakata, on nüüd edaspidi teistes pankades juhtivatele kohtadele tee blokeeritud, kuna pangajuhtidel peab olema laitmatu reputatsioon? Kas see rikkus nende reputatsiooni?

Finantsinspektsioon lähtub oma järelevalvesubjektide, nendes oluliste osaluste omajate ja juhtkonna liikmete hindamisel seadusest, menetluses kogutud tõenditest ning teeb selle alusel kaalutletud otsuse. Me ei anna ettetõttavalt hinnanguid ühe või teise isiku vastavusest seaduse nõuetele.“