Kohus otsustas Versobanki sundlõpetada ja algatada panga likvideerimismenetlus. Likvideerijateks on kohtumääruse alusel Viljar Alnek, Eero Kaup ja Ksenia Kravtšenko. Kohtumäärus kuulub viivitamata täitmisele, kuid selle peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.

"Kohtuotsust hakatakse täitma," ütles Versobanki juhatuse esimees Aivo Adamson Ärilehele. "Ootame likvideerijaid. Loodame, et saame panga kenasti kokku pakitud."

Tegevusloa äravõtmise kohta lausus pangajuht, et nad ootasid karistust, kuid mitte nii äärmuslikku varianti.

Panka püüti müüa

"Mulle tundub, et me olime selle protsessiga kogu aeg samm taga," lausus ta. "Me ei jõudnud. Olime müügile väga lähedal. Omanikud olid nõus müüma. Esimesed läbirääkimised toimusid juba 2017. aasta veebruaris. Protsess intensiivistus novembris, kui õnnetus omanikele selgeks teha, et sellise ärimudeliga nagu omanikud aastal 2012 alustasid, ei ole enam võimalik toimetada."Likvideerimsie protsessi kestvuse kohta ei osanud Adamson midagi öelda, kuna pole sellega varem kokku puutunud.