„Kui ettevõte on meile taotluse esitanud, siis on meil kohustus seda menetleda teistega võrdsetel alustel. Praegu käib põhitaotluste menetlemine ja EAS on sellesse protsessi kaasanud nii Eesti kui ka rahvusvahelised eksperdid, samuti oleme pidevas suhtluses Eesti loomakaitsjatega ning jaganud nii palju informatsiooni, kui see on võimalik,“ ütles EASi turismiarenduskeskuse direktori kohusetäitja Annely Vürmer seoses tänase loomakaitsjate meeleavaldusega.

„Loomade ja kalade heaolu on väga oluline ning nende igasugusel avalikul näitamisel peab see olema tagatud esimeses järjekorras,“ lausus Vürmer. „Ka antud juhul peab Mellson Grupp igati jälgima nõudeid ning kindlasti jälgib ka EAS seda põhitaotluse menetlemisel, et oleks järgitud tavasid ja reegleid kõiges, mis on seotud loomadega,“ rõhutas Vürmer.

EAS on kaasanud nii Eesti kui ka rahvusvahelised eksperdid, et analüüsida projekti elluviimisega seotud erinevaid asjaolusid, sealhulgas keskusesse kavandatud akvaariumi vastavust rahvusvahelistele nõuetele, taoliste atraktsioonide globaalset praktikat ning projekti elluviimisega seotud kulusid.

Eestis reguleerib valdkonda loomakaitseseadus ning selle alusel on loomade avaliku näitamiseks seitsme või enama päeva puhul aastas vajalik taotleda loomaaialuba. Eestis väljastab sellise loa Keskkonnaamet.

EAS: suhtleme loomakaitsjatega

Vürmer kinnitab, et EAS on vastanud kõikidele MTÜ Loomus saadetud infopäringutele ning suhelnud loomakaitsjatega ka enda algatusel. Samuti edastas EAS möödunud aastal MTÜ Loomuse poolt rajatava akvaariumi vastu esitatud pöördumise koos kogutud allkirjadega Mellson Grupile, et taotlejal oleks võimalik seda arvestada. Läänemaale Dirhamisse plaanitava külastuskeskuse Meritäht arendaja on juba ajakirjanduse vahendusel teatanud plaanist loobuda mereimetajate eksponeerimisest.

„Mis puudutab kokkuleppeid huvigruppidega, sealhulgas piirkonna kohalike elanikega, siis see on ja jääb taotleja kohustuseks. EAS ei ole projekti elluviija ning ei sõlmi kokkuleppeid kolmandate osapooltega,“ lisas Vürmer.

„EAS on olnud erinevate osalistega suhtlemises võimalikult avatud, aga tuleb mõista, et vastavalt seadusele ei saa me enne rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse jõustumist avaldada taotluse ja menetlusprotsessi kohta detailsemat infot,“ nentis Vürmer.