Alljärgnevast tabelist saad uurida, kui suure osa kütuse hinnast moodustavad maksud ja aktsiisid Eestis, Lätis ja Leedus.

Ei ole üllatus, et Eestis on Baltimaadest bensiinil kõige kõrgem aktsiisimäär. Samas käibemaks on Eestis jällegi madalam. Kuna aga käibemaks arvutatakse pärast aktsiisi rakendumist, pole sel aga suurt vahet, hind tuleb kõrgem ikkagi.