"Ei oska kommenteerida, ei kirjuta ministeeriumi kirjasid. Ma ei näe võimalust ka siis, kui teoreetiliselt annab keskkonnaministeerium süvendamisloa varasemale ajale, kuna kogu ettevalmistamisprotsess on nii pikk. Me jõuame hankega valmis juuli teises pooles," märkis Arikas.

Veeteede Amet lähtub nii-öelda plaanist "A" ehk valmistub esmajoones kanali traalimiseks. "Kohe, kui jää on ära läinud, teeme mõõdistamise ja selle tulemusel otsustame, kas traalimine-silumine on vajalik või pole. Traalimine on ajutine - lükkame valli laiali, aga välja ei tõsta. Mingi aja pärast sõltuvalt veetasemest tuleb vall tagasi. Süvendamiseks valmistume, rahalised vahendid on eraldatud, oleme palunud Geoloogiateenistusel teostada uuringud. Pärast jääminekut läheb uuringuteks kusagil kuu, selle alusel saame tellida süvendusprojekti, mis annab aluse minna hankesse," sõnas ta.

"Eelmise nädala lõpus langes merevee tase Rukki kanalis niivõrd, et ei olnud võimalik tagada stabiilset parvlaevaühendust mandri ja Hiiumaa vahel. Seoses sellega palun teil kaaluda Veeteede Ametile väljastatud vee erikasutusloa muutmist ning lubada alustada Rukki kanali hooldussüvendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui käesoleva aasta 1. maist," seisab Simsoni poolt eile Kiislerile saadetud palves.

Üldjuhul on veeseaduses kirjas, et keskkonnamõju vähendamiseks võib töid teha ainult vahemikus 1. august - 15. oktoober või 1. detsember - 15. märts.

Veeteede Amet esitas 8. detsembril Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Rukki kanali hooldussüvendamiseks mahus 8000 m3.