Veeteede Ameti peadirektori sõnul on praegu tehtud kõik vajalik, et leevendada olukorda, mis on tekkinud madala veetaseme tõttu häiritud parvlaevaliikluses mandri ja Hiiumaa vahel. „Koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning teiste ametkondadega teeme jõupingutusi, et parvlaevaliiklus ka madala veetaseme korral toimiks,“ ütles Rene Arikas. „Oleme iga päev otsinud lahendusi ja suhtume oma ülesannetesse väga tõsiselt,“ sõnas Arikas.

Niipea kui jää on Väinamerel Rukki kanali piirkonnas sulanud, viib Veeteede Ameti mõõdistuslaev läbi piirkonna mõõdistuse. Kui selgub, et olukorda saab kiirelt lahendada või leevendada silumis-traalimistöödega, et tasandada kanali keskele kuhjunud valli, võtab amet need tööd ette juba enne 1. maid. Mõõdistus peab näitama, kas vall on tekkinud ja kas selle silumine traalimisega annaks leevendust.

Ameti kommunikatsioonijuht Priit Põiklik märkis, et erandkorras võib eemaldada laevaliiklust oluliselt takistavaid kivisid (kuid mitte lõhata) ka kalade kude- ja lindude pesitsusajal tingimusel, et kivimaterjal veetakse ja ladustatakse Rohuküla sadamasse.

Paralleelselt tegeleb amet planeeritud süvendus-hooldustööde ettevalmistamisega. Hetkel välja antud vee erikasutusloa alusel saab nende töödega pihta hakata 1. augustist. Tööde ettevalmistamine seisneb Rukki kanali setete füüsikalis-geoloogiliste uuringute tegemises, projekti koostamises, hanke väljakuulutamises ja hankemenetluse läbiviimises ning seejärel saab planeeritud mahus süvendusega Rukki kanalis ka peale hakata. "Endiselt hindab Veeteede Amet, et tööde ettevalmistus võtab paratamatult aega ning teeme kõik endast oleneva, et see saaks toimuda nii kiiresti kui võimalik," teatas amet.

"Kui keskkonnaministeerium muudab juba välja antud vee erikasutusloa tähtaegu nagu majandus- ja taristuminister Kadri Simson seda keskkonnaminister Siim Kiislerile eile saadetud kirjas taotles, on võimalik süvendustöid teha ka varem kui 1. augustist, kuigi kogu protsessi ettevalmistamiseks kulub omajagu aega, mida nõuab meilt seadus," märgitakse pressiteates.