Avalikkuseni on jõudnud erinevate inimeste ja organisatsioonide seisukohad, kui palju Eestis on viimasel ajal metsa raiutud. Mõne arvates on seda tehtud liiga usinalt, teiste arvates parasjagu. Kus peitub tõde, kas usaldada isiklikku muljet või numbreid?

Info jagamiseks korraldaski Keskkonnaagentuur ürituse.

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna spetsialistid selgitavasid, millise metoodika järgi teostatakse statistilist metsainventuuri (Enn Pärt), millest kõnelevad värsked SMI tulemused (Allan Sims) ja milline on 2017. aasta metsa raiemahtudele tehtud eksperthinnang (Madis Raudsaar).

Loe lühikokkuvõtet blogist.