Valitsuse otsus firmaautode erasõitudeks kasutamist võimsuse alusel maksustada põhjustas juba eelmise aasta lõpus rohkesti ümberregistreerimisi. Juriidiliselt isikult vormistati detsembris eraisikule ümber üle 4000 sõiduauto, tavapärasega võrreldes üle nelja korra rohkem. Jaanuaris vormistati ümber 2950 sõiduautot ning veebruaris-märtsis vastavalt 1415 ning 1337 firmaautot.

Maksu- ja tolliameti (MTA) kommunikatsiooniosakonna juht Rainer Laurits ütles, et ei ole välistatud, et osad ettevõtjatest varjasid erasõitude tegemist ettevõttele kuuluva sõiduauto või muu sõidukiga, kuid see ei tähenda, et näpuga saaks näidata kõigi ettevõtjate peale. "Tegemist on maksumoraali küsimusega, mis on ühiskonnas juba laiem teema," kommenteeris ta suurt ümberregistreerimiste arvu.

MTA hinnangul on seadusemuudatuse tõukel vormistatud ümberregistreerimised kokkuvõttes pigem positiivne ja rohkem läbipaistvust toonud muutus ning praeguseks on ümberregistreerimiste maht saavutanud oma tavapärase taseme. "Ettevõtted hindasid oma kulusid ja võõrandasid autod nende tegelikele kasutajatele ehk nüüd on autode tegelik kasutus rohkem selgem," rääkis Laurits.

Muutust autode kasutuses näitab tema sõnul ka käibedeklaratsioonil deklareeritava segakasutuse (firmaautode, mida kasutatakse pool ajast erasõitudeks) autode arvu vähenemine. "2017. aastal oli neid keskmiselt kuus ligikaudu 41 000, kuid selle aasta kahe esimese kuu keskmine segakasutuses olevate autode arv oli ligikaudu 30 000," ütles ta. Segakasutuses olevate autode arvu vähenemise põhjusteks on Lauritsa sõnul nii autode liikumine tegelikule peamisele kasutajale, kui ka see, et ettevõtted on kulude kokkuhoiust tingituna loobunud erakasutuse lubamisest ja lubavad töösõidukit kasutada vaid töösõitudeks.