"Eelmise aasta laekumised olid täpselt eelarveootuste kohased, aga maksude lõikes on pilt erinev - ei ole uudis, et aktsiiside laekumine jäi allapoole ootusi. See kandub kindlasti edasi ka järgmistesse aastatesse, teiselt poolt aga kompenseerib seda sotsiaalmaksu ja tulumaksu ülelaekumine," sõnas Kirsipuu.