„Eesti IKT-sektoris on hinnanguliselt puudu umbes seitse tuhat erialaspetsialisti. Oleme valdkonnast huvitatud noortele loonud võimalused õppida IKT-eriala nii kutsekoolides kui ülikoolides ning lisaks on käimas mitmed programmid IKT-oskuste ümberõppeks täiskasvanutele," ütles Palo. „Tööjõu puudujääk Eesti ettevõtetes on aga nii suur, et ei ole leidunud piisavalt palju eestimaalasi, kes tahaksid tegeleda just digivaldkonnaga. Olukorras, kus töötajate puudus takistab ettevõtjate sõnul edasist kasvu, soovime riigi poolt toetada välisspetsialistide Eestisse toomist," kommenteeris minister tööjõupuudust Eesti IKT-sektoris.

Välisvärbamistoetuse saamise tingimuseks on, et IKT-sektori töötaja peab olema Eestis makse maksnud vähemalt viis kuud. Eesmärk on katta kulutusi, mida tööandjad peavad tegema uute inimeste värbamiseks, mistõttu ei tohi toetust saav spetsialist viimase kolme aasta jooksul olla Eestis töötanud või õppinud.

„Toetusprogramm on avatud kõigile tööandjatele, kellel on tarvis IKT-oskustega inimesi. Sealjuures on oluline märkida, et välisvärbamistoetus on riigipoolne investeering, mille teenime maksude kaudu iga värvatud spetsialisti pealt riigikassasse tagasi minimaalselt kahe kuu jooksul," selgitas minister. „Toetuse saaja brutopalk peab seetõttu olema vähemalt 2000 eurot."

Välisvärbamistoetus on osa Work in Estonia projektist. Toetuseks on planeeritud 4 miljonit eurot kolmeks aastaks ja seda rahastatakse IKT-arenguprogrammi vahenditest. IKT-arenguprogrammi siht on lahendada erinevaid Eesti digisektori probleeme, teiste seas pakkuda kohanemisteenust välisspetsialistidele, toetada tööstuse digitaliseerimist ning paremini kasutada andmepõhist lähenemist toodete ja teenuste arendamisel.

Tööandjad saavad IKT-spetsialistide välisvärbamistoetust hakata taotlema Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest maikuu jooksul.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid