„Hüvitiste väljamaksmine Versobanki klientidele on läinud üsna ladusalt. Kuigi protsessi alguses esines osal klientidest tõrkeid pangakonto saldo nägemise ja kinnitamisega, suutis panga likvideerija probleemid piisavalt kiiresti lahendada. Tagatisfond on tänaseks suunanud väljamaksmisele nende klientide hüvitised, kellega likvideerija on ühendust saanud ning kes on näidanud üles huvi enda Versobankis olnud hoiuse hüvitamise vastu," rääkis Tagatisfondi juht Riin Heinaste.

Neljapäeval, 19. aprillil lõppes Tagatisfondi seadusega ettenähtud hüvitiste väljamaksmise periood. Kuna tänaseks on likvideerijale hüvitamise taotlused esitanud ligi 70 protsenti hoiustajatest, siis teostab Tagatisfond väljamakseid edasi.

„Tuletame Versobanki klientidele meelde, et nad vastaksid likvideerijate saadetud kirjadele ning edastaksid oma uue pangakonto andmed, et Tagatisfond saaks hüvitise üle kanda," toonitas Heinaste. Ühtlasi soovib ta tänada likvideerijaid ja agentpanku senise meeldiva koostöö eest.

Versobanki likvideerija Eero Kaupi sõnul on suurem osa ehk 95 protsenti esitatud taotlustest korrektsed ning need on esitatud Tagatisfondile hüvitamiseks, ülejäänute osas viiakse läbi täiendav kontroll. „See on üsna hea tulemus ja täname omalt poolt panga kliente mõistvuse ja kannatlikkuse eest. Samuti täname Tagatisfondi ja panga töötajaid hea koostöö eest," ütles Kaup, kelle sõnul saavad kliendid, kes pole veel jõudnud hoiuse hüvitamise avaldust esitada, teha seda vastavalt seadusele veel kolm aastat ning neid avaldusi menetletakse jooksvalt.

Panga likvideerimisprotsessis jätkavad likvideerijad nõuete kogumist võlausaldajatelt, sealhulgas ka hoiuste osas, mida Tagatisfond kogu ulatuses ei hüvitanud. Ühtlasi jätkub varade ja kohustuste inventuur ning likvideerimisbilansi koostamine.

Versobanki internetipanga kliendid saavad endiselt kontrollida oma hoiuse saldot internetipangas veebiaadressil www.versobank.com. Lisaks tuleb hoiustajal Tagatisfondist hüvitise saamiseks täita avaldus, mis on samuti kättesaadav internetipangas. Kui hoiustajal puudub ligipääs Versobanki internetipangale, siis on tööpäeviti kell 09.00-17.00 avatud ka teeninduslett Versobanki kontoris Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn.

Hüvitised makstakse välja Swedbank ASi ja ASi SEB Pank kaudu ülekandega hoiustaja pangakontole, mille ta on likvideerijale esitanud. Hoiuste hüvitisi saab taotluse alusel kätte ka sularahas.

Täiendava info saamiseks tuleb pöörduda likvideerija poole telefonil +372 5679 8500 või e-posti aadressil versobank@kpmg.ee (tööpäeviti kell 09.00-17.00). Endiselt on avatud ka Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni kõnekeskus numbril +372 6680 580.

Euroopa Keskpank tunnistas Finantsinspektsiooni ettepanekul Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks 26. märtsil 2018. Panga tegevusluba tunnistati kehtetuks seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.