Tarbijavaidluste komisjonile esitas oma avalduse s24.ee veebipoe kohta tervelt viis tarbijat. Tarbija I avalduse kohaselt ostis ta 5. detsembril 2017 portaali kauplejalt kassi ronimispuu tarnetähtajaga 14 päeva. Tarbija I tasus samal päeval kauba eest 41€ ja transpordi eest 9€. 18. detsembril teatas kaupleja tarbijale, et tellitud kaupa ei ole võimalik üle anda ning pakkus asendustoodet või raha tagastamist. Tarbija nõustus kauba asendamisega teise tootega. Kaupleja ei andnud ka asenduskaupa kokku lepitud tähtaja jooksul üle ning ei vastanud tarbija kirjadele.

Tarbija II avalduse kohaselt ostis ta 12. detsembril 2017 kaupleja e-kauplusest supermarket24.ee põrandalambi tarnetähtajaga 14 päeva. Tarbija tasus kauba ja kohaletoimetamise eest kokku 56,4€, kuid ei ole kaupa kätte saanud ja kaupleja ei vasta ka tarbija kirjadele. Tarbija tegi lepingust taganemise avalduse tarbijavaidluste komisjonile esitatud avalduses. Nimetatud avalduse on kaupleja ka kätte saanud. Tarbija soovib lepingu alusel tasutud 56,4€ tagastamist.

Kolmel ülejäänul tarbijal olid sarnased avaldused: tellitud kaupa ei olnud nad kätte saanud ning pood polnud neile ka raha tagastanud.

Kaupleja ei ole tarbijavaidluse komisjoni sekretariaadi selgitusnõuetele vastanud.

Komisjoni otsus: avaldused rahuldada

Käesoleval juhul leiab komisjon, et nii Tarbija I, Tarbija II, Tarbija III, Tarbija IV kui Tarbija V esitatud avaldused on esitatud sama kauplejaga seotud ühetaolisel vaidluse lahendamiseks ning õiguslikult seotud. Kõigi avalduste koos menetlemine võimaldab vaidlusi kiiremini lahendada. Sellest tulenevalt liidab komisjon nimetatud viis asja ühte menetlusse.

Tulenevalt seadusest on kauplejal kohustus taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, tagastada kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud. Seda kohustust kaupleja täitnud ei ole.

Eelnevast lähtuvalt on komisjon seisukohal, et tarbijad kauplejaga sõlmitud lepingust kehtivalt taganenud ning neil on õigus saada kauplejalt tagasi lepingu alusel kauba eest tasutud summad.