„Tänavu esiseitsmesse jõudnud startupid on eelmise aasta omadega võrreldes tunduvalt tugevamad. Ideed on konkreetsemad ning nende ellu viimiseks on olemas käegakatsutav äripotentsiaal,“ andis Elisa juht hinnangu esiseitsme hulka jõudnud Ajujahi tiimidele.

Sami Seppäneni sõnul jõuavad konkursil päris tippu need tiimid, kes oma algsesse äriideesse liialt ei kiindu. „Ühegi äri loomisel ei saa enda ideesse lõplikult armuda. Äri luues pead kogu aeg olema valmis ideele väljakutseid esitama ning seda edasi arendama. Iga idee väljatöötamise faasis tuleb küsida, miks ja kellele on seda äri vaja, kuid samuti tuleb ideed testida vastu küsimusi, miks seda teenust pole vaja, mis võiksid olla takistused idee lendu minemisel, milliseid võiksid olla puudused,“ arutles Sami Seppänen, lisades, et loomulikult tuleb oma ideesse uskuda, kuid ei tohi olla selle osas lausa pime. „Paratamatult tuleb idee edasiarendamiseks vaadelda selle erinevaid külgi ja neid ka kahtluse alla seada, et näha ja välja selgitada, kas ja millised on puudused.“

„Edukas ärimees Björn Wahlroos on öelnud kuldsed sõnad: „When the facts change, I change my mind“,“ tõi Sami Seppänen välja moto, millest tasuks ka Ajujahi startuppidel lähtuda. „Äris on äärmiselt oluline võimekus vastu võtta uut informatsiooni ning vastavalt sellele kohandada oma tegevust. Seda eriti olukordades, kus on juba eksperimenteeritud ning on näha, et valitud suund pole päris õige või ei pruugi sel kujul töötada. Äri välja töötades pole vaja tõestada oma algse mudeli toimivust, vaid tuleb otsida infot, mis suunas edasi liikuda, et äri n-ö lendu tõuseks,“ rääkis Sami Seppänen, lisades, et Ajujahi tiimidel on mõistlik kuulata kuldaväärt indikatsioone, mida žüriiliikmed neile annavad. „Mõned tiimid on soovitusi väga tõsiselt võtnud ning neid ka järginud,“ kiitis Elisa juht osade tiimide võimekust uue infoga adapteeruda.

Sami Seppänen peab esiseitsme tugevaimateks tiime: FoodDocs, Biofire ja UpSteam. Biofire'i eelisteks peab Elisa juht idee lihtsust ning laialdasi kasutusvõimalusi, puuduseks aga seda, et tiim ei ole suutnud teha selgeks toote väärtuse ja hinnastamise vahelisi võimalusi ja väljakutseid. „Kaminas puid, grilli, lõket on kõigil vaja süüdata ning kui seda saab teha uue süütegeeliga inimtervisele turvalisemalt ning ka loodussäästlikumalt, on kasutajaskond selgelt olemas,“ tõdes Sami Seppänen siiski.

UpSteam on üles leidnud kliendi frustratsiooni ja idee, millega autopesu tänasest logistikaprobleemist lahti saaks. Tiim leiab, et nad suudaksid autopesuturgu kasvatada, sest täna on turu laienemisel pidurdavaks teguriks inimese aeg ning aega toimekatel inimestel juurde ei tule, vaid jääb edaspidigi aina vähemaks. „Tiim on tublisti arenenud ka ärimudeli üldises arendamises,“ kiitis Sami Seppänen.

Kõige suuremat äripotentsiaali näeb Elisa juht FoodDocs'is. See on ettevõte, mis aitab Euroopa Liidu toidukäitlejatel pilvepõhises programmis luua enesekontrolliplaan, eesmärgiga hallata ülevaatlikult seadusest tulenevatele nõuetele vastavaid dokumente. „FoodDocs on väga suure äripotentsiaaliga startup, kelle ärituruks pole ainult mitte Eesti, vaid kogu Euroopa,“ märkis Sami Seppänen. „Tegemist on ideega, mis aitab vähendada bürokraatiat ja ettevõtjal aega kokku hoida ning teeb tänu sellele ettevõtete elu olulisemalt lihtsamaks. Tulenevalt iga riigi spetsiifilisemast seadusandlusest, tuleb programmi kohendada, kuid korralik äripotentsiaal on neil olemas. Näen, et nad võivad õnnestuda suurelt, sest äriidee on hea ning neil puudub turul ka konkurents.“

„Konkursi võidab tiim, kes suudab ja on võimeline veel ka konkursi lõppfaasis edasi arenema. Žüriis on sel hooajal olla puhas rõõm, sest osalemas on niivõrd palju tugevaid tiime ning soovin neile kõigile edu ja õnnestumist!“ ütles Sami Seppänen lõpetuseks.