Konsultatsioonifirma PwC analüüsi järgi on tarbijakaitseametil laias laastus kaks probleemi: suur töökoormus ja rahulolematus juhtkonnaga. Kui tehnilise järelevalve amet (TJA) peab aastas vastama mõnesajale päringule, siis tarbijakaitseamet (TKA) on neist lausa üle ujutatud: aastas laekub üle 35 000 pöördumise, mille hulgas on kaebused, teabenõuded, järelepärimised jm. Viimase kümne aastaga on päringute maht peaaegu kahekordistunud. Pöördumistest on umbes 10 000 kirjalikud, millest ligi kolmandikule vastamise saaks automatiseerida, sest nende sisu kattub. Töötajad arvavad, et peaks inimesi juurde palkama.

Tarbijakaitseameti töötajatest tunneb ainult kolmveerand oma töö üle uhkust ja näeb end ka aasta pärast seal töötamas. Peale suure töökoormuse on sealne organisatsioonikultuur viletsal tasemel. Valdav probleem on vastutuse pidev delegeerimine organisatsiooni hierarhias allpool olevatele töötajatele, kelle ülekoormatus suureneb seetõttu veelgi. Ametis ei toimi ka sisekommunikatsioon – kurdetakse, et otsused pole kohati läbipaistvad. Samuti arvavad töötajad, et neid ei väärtustata piisavalt ning palk ei ole teadmiste ja panusega õiglases vahekorras.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid