Trükipaberi kättesaadavus on oluliselt halvenenud, eriti just ajalehepaberi osas, ütles Kroonpressi juht Andres Kull.

Suure trendina võib välja tuua e-kaubanduse võidukäigu, mille tootjatelt müüjatele ja müüjatelt klientidele kohaletoimetamiseks on tarvis pakkematerjale. Kuigi meedia digitaliseerub, on trükimeedia langus tulnud paberitootjatele oodatust aeglasemalt.

„Põhjuseks on tootmismahtude vähendamine tootjate poolt, mille aluseks on võetud mustemaid prognoose kui ajaleheturul reaalselt toimunud on,“ ütles Kull. „ Teisalt on Hiina vähendanud keskkonnasaaste vähendamiseks tootmist.“

SCA andmetel on Hiinas suletud kõik väikesed paberitootjad mahuga kuni 35 000 tonni aastas.

„Ma ei tea kui suur on see kogus summaarselt, aga see tuleb nüüd hiinlastel sisse osta,“ märkis ta. „Hinnatõus puudutab rohkemal või vähemal määral kõiki paberiliike, ka kontoripaberit. Tõus võib olla 10-15%, ajalehepaberil rohkemgi.”

“Globaalne majandus kasvutsükli harjal, mis on toonud reklaamimahu tunduva kasvu ja ka trükitööstused on tellimusi täis, ehkki paberit napib,” märkis ta. “Kuna paberitööstus on mahtusid niipalju vähendanud, siis ainuke võimalus olukord realiseerida on tõsta hinda.”

Talle sekundeeris Printalli juht Tõnis Peebo.

„Paberi hinnatõusu kuuldus vastab tõele. Kõige suurem hinnatõus on ajalehepaberi osas ning veidi väiksem katmata paberite osas,“ ütles Peebo. „Paberite hinnad viimase aasta jooksul tõusnud peaaegu kõigil paberisortidel. Paberi hinnatõus kandub edasi trükikoja klientidele, kuid täpseid numbreid me kahjuks indikeerida ei saa.”

Täna teatas esimese kvartali aruandes Stora Enso, et Soome ettevõte tõstis hinda kõigi paberisortide osas, kuid see kattis vaid osaliselt ära selliste kulude nagu puidu, logistika ja kemikaalide kallinemise mõju.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid