Samas on ka valdu kus keegi, isegi mitte vallavanem ei saa 2000-eurost kuu põhisissetulekut. Paljudes valdades saab vallavanem või ka abivallavanemad sellist tulu.

Kuid kohati on valdade palgaheldus päris kummaline. Näiteks Alutaguse vallavalituses on kuus kõrgepalgalist, Elvas kümme, Kambjas üheksa. Kambja ja Alutaguse vallavanemad teenivad rohkem kui Haapsalu või Võru linnapea.