Kasuliku küsimustele vastas SEB personaliosakonna HR-officer Kaidi Luide.

Milliseid töid vähenenud töövõimega inimesed SEB-s teevad?

Inimõigused, võrdne kohtlemine, mitmekesisus ja kaasamine on SEB-s väga olulised teemad. Seisame hea võrdsete võimaluste tagamise eest kõigile, sõltumata kultuurist, soost, usust, rassist, erivajadusest või isiklikest tõekspidamistest. Meil töötab vähenenud töövõimega inimesi erinevates valdkondades jaepangandusest IT-ni.

Milliseid tingimusi olete nende tööle võtmiseks looma pidanud?

Ratastooliga liikuvale kolleegile oleme korraldanud töökeskkonna selliselt, et ta saab majas liikuda ja töötada võimalikult mugavalt. Lisaks oleme loonud võimaluse töötajal käia tööl koos abistajaga (loonud ka temale koha) ning eraldanud ruumi, et töötaja saaks pidada talle vajalikul moel puhkepausi. Liikumisraskustega kolleegidele oleme võimaldanud parkimiskohti kontori lähedusse. Lisaks oleme tegelenud kõigi töötajate teadlikkuse tõstmise ja koolitamisega, et nad oskaksid toetada ning märgata vaimse erivajadusega kolleegi.

Millised olid suurimad hirmud vähenenud töövõimega inimeste palkamisel? Kas need realiseerusid või osutusid pigem alusetuks?

Üldjuhul on tööandjal keelatud värbamisel küsida töötaja tervisega seotud küsimusi. Vähenenud töövõimega töötaja puhul on aga tema vajadustele vastava töökoha kujundamiseks vaja infot. Näiteks on oluline teada, kas töötajal võib olla tervislikus seisundis midagi sellist, millega tööandaja arvestama peaks, et vajadusel õigel ajal ja viisil reageerida ning abi osutada. Me ei ole peljanud palgata inimest, kes ametikohale kõige paremini sobib, sest kõik väljakutsed on lahendatavad. Nii oleme leidnud lahendused kõikidele vajadustele ja muredele, mis meie töötajatel on olnud.

Miks olete otsustanud tööle võtta vähenenud töövõimega inimesi?

Värbame tööle inimesi, kelle suhtumine ja hoiakud vastavad meie põhiväärtustele ning kellel on nõutavad oskused, teadmised ja kogemused ning pakume kõigile võrdseid võimalusi. Kõikidele ametikohtadele kandideerimisel kehtib sooline, vanuseline, rahvuslik jms võrdsus. Pangas ei ole rasket füüsilist tööd nõudvaid ametikohti ning hinnatud on kogemus. Vastavad põhimõtted kajastuvad meie personalipoliitikas, ärieetika koodeksis jm dokumentides ning neid järgitakse täies ulatuses.

Kui mõni ettevõte soovib ka palgata vähenenud töövõimega inimest, aga kahtleb veel selles otsuses, siis millised on teie soovitused ja kogemused, mida sooviksite teistega jagada?

Meie kogemused on olnud väga positiivsed ja julgustame ka kõiki teisi ettevõtteid sama tegema. Ühesugune meeskond kipub mõtlema ühtemoodi ja see ei soodusta innovatsiooni. Erinevused rikastavad ja on positiivsed, peaksime kasutama selles peituvaid võimalusi.

Tähistasite ka mitmekesisuse päeva, mille eesmärk on märgata ja väärtustada iga inimese tähtsust ning erakordsust nii ettevõtetes ja organisatsioonides kui ka ühiskonnas laiemalt. Miks? Kui oluline on teie hinnangul teadvustada inimeste mitmekesisust ja kas Eesti ettevõtetes tehakse seda piisavalt?

Demograafiline situatsioon (elanikkonna vananemine, tööjõu liikumine jne) on praegu selline, et tulevikus edukas olemiseks peavad ettevõtted suutma tagada oma kõige väärtuslikumale ressursile turvalise keskkonna, kus iga inimese arvamus on väärtustatud ja austatud, olgu ta noor, vana, mees, naine, teisest kultuurist, vähenenud töövõimega jne. Peame mõistma, et erinevustes peitub suur võimalus. Ühiskonnas toimuvate muutustega tuleb kaasas käia ja ettevõte peab oma klientide paremaks mõistmiseks peegeldama ka sisemiselt tänapäeva mitmekesist ühiskonda.

Kaasavas organisatsioonis on igal töötajal võimalik kasutada oma potentsiaali täies ulatuses. See on kultuur, kus tuntakse uudishimu uute kogemuste vastu ning kus suhtutakse erinevustesse austusega. Mitmekesisus hõlmab kõike seda, mis teeb meist unikaalsed indiviidid. Mitmekesisus tähendab SEB-le inimeste isikupära, professionaalse ja haridusliku tausta erinevuste, aga samuti identiteedi (vanus, sugu, seksuaalne orientatsioon, erivajadus, geograafiline päritolu) respekteerimist ning hindamist. Erinevad vaatenurgad on vajalikud, et olla senisest loovam, lahendada probleeme efektiivsemalt, langetada paremaid otsuseid ning juhtida riske.

Mitmekesisuse päeva tähistamiseks pakkusime Tallinnas Tornimäe kontoris kuulmispuudega inimestele teenindust eesti ja vene keeles viipekeelse tõlgi abiga ning see oli igati edukas. Töötajate seas teadlikkuse tõstmiseks toimus viktoriin, pangakontorid pakkusid klientidele mitmekesisuse päeva kommi ning meie maja kohvikus oli mitmekesisuse päeva eripakkumine, lauarääkijad ja flaierid info levitamiseks.