Väärtpaberituru seaduses seisab: "Kui ülevõtja on omandanud vähemalt 9/10 sihtemitendi hääleõigust esindavast aktsiakapitalist ülevõtmispakkumise tulemusena, siis võib tema taotlusel sihtemitendi aktsionäride üldkoosolek otsustada ülejäänud sihtisikutele kuuluvate aktsiate ülevõtmise õiglase hüvitise eest."

Varasemalt on ühed suuremad vähemusaktsionärid Trigon Asset Management ja East Capital teatanud, et ei plaani oma aktsiaid ülevõtmispakkumise teinud Odyssey Europe’ile müüa, sest aktsia eest pakutav 1,90 eurone hind on ebaõiglaselt madal ja soovitavad enda eeskuju järgida ka teistel väikeaktsionäridel.

Trigon Asset Managementi partner ja fondijuht Veiko Visnapuu märkis, et nad ostavad aktsiaid juurde ning kavatsevad vajadusel kasutada oma investorite kaitseks kõiki võimalikke õiguslikke võimalusi, kui pakkuja peaks astuma väikeaktsionäride huve kahjustavaid samme.