Ühistranspordikeskuste ja Saaremaa ning Hiiumaa valla ning Tartu linna esindajad tegid ettepaneku tasuta ühistranspordi rakendamise tähtaeg kolme kuu võrra edasi lükata.

Keskused peavad ühistranspordi arendamiseks lisaraha vajalikuks, kuid tahavad saada sisulist otsustusõigust piletihindade kehtestamisel, soodustuste juurutamisel ja liinivõrgu ümberkorraldamisel enda kätte.

"Kui ühel või teisel ühistranspordikeskusel on soov jätkata olemasoleva süsteemiga, siis see võimalus on loodud,“ ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson. „Vastavalt riigieelarvevahendite eraldamisele ja eelmisel nädalal ministri poolt tehtud määrusele saab valida kolme enda poolt soovitud variandi vahel. Kas jätkata tänase süsteemiga ehk kõigi tänaste soodustuste ja hindadega võimaluseta hindu tõsta. Teine variant on hindu alandada ja kolmas variant on alandada hindu sinnamaani, et piletid on nullväärtusega. Kolm võimalust on tänase määrusega võimalikud.“

Liinide tihendamiseks on ette nähtud 3,3 miljonit eurot, rääkis minister. „Nii palju raha liinide tihendamiseks pole maakonnaliinidel viimasel kümnendil ühistransporti lisandunud,“ märkis ta. „Siin ei pea kartma, et kui ühistranspordikeskus valib piletiga jätkamise, et ta jääb ilma liinide tihendamise rahast. Mingeid sanktsioone ei tule. Liinide tihendamise saavad kõik maakonnad.“

"Enamus ühistranspordikeskuseid alustas tööd selle aasta algusest. Ennem täitis neid ülesandeid maavalitsus,“ rääkis ta. „Ühistranspordikeskuste täispädevus on see, et nad määravad kus bussid sõidavad ja mis kellaaegadel. Sinna ei sekku ei maanteeamet ega ministeerium. Ma usun, et kohalikud inimesed teavad kõige paremini mida nad teevad.“

Kui nad valivad ühe või teise piletihinna, siis nad peavad seda põhjendama. Selles osas ei ole põhimõtte muutust. Varem pidi samuti maavalitsus põhjendama ka hinda maanteeametile. Sedasi jätkub kui otsustatakse pilethinnaga edasi minna.

"Me näeme, et 1. juulist on ühistranspordikeskustel võimalik tihendada busse. See pole kohustus, et bussid peavad täisgraafikus sõitma hakkama 1. juulist," lausus ta. "Võib tihendada ka 1. septembrist kui lapsed on tagasi aktiivses liikumises. Ma loodan, et mõnigi maakond on otsustanud teha piletivaba sõidu, aga me näeme paraku ka seda, et mõnigi maakond ütleb, et nad tahavad jätkata vanamoodi, mis tähendab, et nende valdade elanikud peavad endiselt oma pileti valideerima. Sel hetkel kui nad valideerivad võetakse ka nende kaardilt raha maha."

"See oli huvitav kiri, kuna nad soovivad seda, mida tegelikult juba saab,“ ütles Simson ühistranspordikeskuste kirja kohta, kes soovisid kolme kuust ajapikendust. „Siin ei ole mingit survet. Olen ka maanteeameti peadirektorile öelnud, et omavalitsuste liit kes ühistranspordikeskuse moodustanud ongi, et nad tahavad piletiga jätkata, siis mõistlikke argumente võetakse kuulda.“