1. Tegu on kindla dividendiaktsiaga, kus ka põhiomanikul ehk riigil on huvi regulaarset tulu saada. Lisaks on firmal kindel ja selgelt välja käidud dividendipoliitika (mida nii mitmelgi praegu börsil oleval firmal ei ole).

2. Ettevõttel on oma tegevuse laiendamise “masterplaan”, mis tõsi, ei koosne mitte põhi-, vaid kõrvaltegevustest. Selle plaani paikapidavust saavadki investorid hinnata. „Tallinna Sadam kuulutas 2016. aastal välja Vanasadama arendusplaani ehk Masterplaani 2030 ideekonkursi eesmärgiga leida pikaajaline terviklahendus, mis on aluseks sadama-ala kinnisvaraarendustest ning linnalise ja avaliku ruumi ühendamiseks sadama funktsioonidega.“

3. Välisinvestorite huvi – näiteks on IPO vastu huvi tundnud Helsingi sadam.

4. Ettevõttel on ambitsioonikas ja usaldusväärne juhtkond Valdo Kalmu juhtimisel.

5. Võib arvata, et riigi osalus annab firmale suurema kindluse ja paremad tingimused raha kaasamiseks.

6. Börsile minek vähendab poliitilisi tõmbetuuli, sest avalikkuse huvi ja kontroll ettevõtte üle kasvab hüppeliselt.

7. Tegu on oma valdkonna tipuga Eestis, mis osaleb rahvusvahelises konkurentsis (ehk peab olema konkurentsivõimeline).

Madis Müüri arvamust saab lugeda Äripäevast.

Tallinna Sadama aktsiate avalik märkimine algab 25. mail ja kestab 6. juunini. Sadam kavatseb emiteerida kuni 75 404 968 uut aktsiat ja tänane ainuaktsionär Eesti Vabariik kavatseb täiendavalt müüa kuni 11 300 000 olemasolevat Tallinna Sadama aktsiat.