Odysseyle valmistab peavalu probleem, et nad pole suutnud maagilist 90% ettevõttes kätte saada. See tähendab, et neil pole võimalik üldkoosolekul otsustada ülejäänud aktsiate ülevõtmist õiglase hüvitise eest.

Varasemalt on ühed suuremad vähemusaktsionärid Trigon Asset Management ja East Capital teatanud, et ei plaani oma aktsiaid ülevõtmispakkumise teinud Odyssey Europe’ile müüa, sest aktsia eest pakutav 1,90 eurone hind on ebaõiglaselt madal ja soovitavad enda eeskuju järgida ka teistel väikeaktsionäridel.

Trigoni fondijuht Mehis Raud rääkis, et väikeaktsionärid tegid ettepaneku, et OEG võiks börsilt ära minna ainult siis, kui uutel omanikel on 100% ettevõtte aktsiatest käes. "See täehendaks, et nad ostaksid välja praegused sees olevad 1600 aktsionäri kõrgema hinnaga. See hääletati Oddyssei poolt maha. Samuti nad hääletasid börsilt lahkumise poolt ja selle toetuse häälteulatus oli 90%. 10% oli vastu, mis on meie jaoks positiivne," ütles ta.

"Meie seisukoht on see, et selle hinnaga ei ole võimalik müüa. Edasi tuleb oodata noteerimiskomitee seisukoht, kas lubatakse börsilt lahkuda või mitte. Meile teadaolevalt on varasemalt sellisel juhtudel arvestatud väikeaktsionäridega. Seega varasema praktika puhul võib loota, et OEG-l ei lasta lahkuda ilma, et nad ostaksid väikeaktsionärid välja. Selle peale jääme lootma," ütles Raud.

Trigon Asset Managementi partner ja fondijuht Veiko Visnapuu märkis, et nad ostavad aktsiaid juurde ning kavatsevad vajadusel kasutada oma investorite kaitseks kõiki võimalikke õiguslikke võimalusi, kui pakkuja peaks astuma väikeaktsionäride huve kahjustavaid samme.

"OEG väikeinvestorid on valmis järgnevate kuude ja aastate jooksul kasutama kõiki õiguslikke vahendeid selliste turupretsedentide vältimiseks. Arvestades ülevõtmispakkumise kehva vastuvõttu on selge, et börs ei tohiks OEG aktsia noteerimist lõpetada, sest see kahjustaks oluliselt väikeaktsionäride huve ja börsi usaldusväärsust ning looks ohtliku pretsedendi edaspidiseks. Senistel heausksetel investoreil pole börsilt äraviidavas ja ülevõtjaga ühinemise tõttu veelgi väheneva osaluse valguses võimalik oma õigusi reaalselt teostada. Samuti viitavad prospektis kirjeldatud ülevõtja plaanid ühinguid liita ja olulisi varasid võõrandada kavatsusele kasutada oma positsiooni väikeaktsionäride ees ebaõiglase eelise saavutamiseks,” on asja kohta öelnud aktsionäride esindaja, advokaadibüroo Derling juhtivpartner Hannes Vallikivi.