Raha tuleb riigilt

Riik tegi mullu firmasse kapitali sissemakse 650 000 euro ulatuses, millest 1 euro võrra suurendati ettevõtte osakapitali ning 649 999 eurot suunati ülekurssi. Selle summa arvelt tehti omakorda sissemakse RB Rail AS-i aktsiakapitali.

Keskmiselt oli Rail Baltic Estonias mullu tööl 6 inimest, kelle palkadeks kulus 260 000 eurot, keskmine palk oli seega 3611 eurot.

Projekti arengud mullu ja selle aasta alguses:

- Tehti keskkonnamõju strateegilise hindamine (KSH) koos piiriülese mõjuhindamisega. KSH väljapanekud peeti koos maakonnaplaneeringute aruteludega. KSH aruandele andsid heakskiidu aprillis keskkonnaamet ja augustis keskkonnaministeerium ning selle pealt sai edasi liikuda maakonnaplaneeringute kehtestamisele;

- Maakonnaplaneeringutega pandi paika Rail Baltica trassikoridor kolmes maakonnas. Planeerimise protsess algas juba 2013. aastal ja maakonnaplaneeringud kehtestati tänavu veebruaris.

- Valmis sai eelprojekt, mis põhineb maakonnaplaneeringutel ja paneb paika konkreetsed lahendused (raudtee, sillad, viaduktid, elektrivarustus jne). Pärnu maakonna osas valmis see mullu jaanuaris, Raplamaa osas juunis ja Harjumaa osas novembris, Tehnilise Järelvalve Amet võttis eelprojekti lõplikult vastu tänavu veebruaris.

Sisuliselt valmib eelprojekt täpsusastmes, mis võimaldab taotleda ehituslube raudtee ehitamiseks. Kuna ehitusega alustatakse aga pärast põhi- ning tehnilise projekti koostamist, ei taotleta ehituslube siiski veel eelprojekti alusel, vaid järgmiste materjalide alusel;

- Toimus arheoloogiliste uuringute esimene ja teine etapp, millega leiti ligi 50 asukohta, mis vajavad lähemat kultuuriväärtuslikku analüüsi;

- Tallinnas sai septembris valmis trammiühendus Ülemiste ja Tallinna lennujaamaga.

Aasta lõpu seisuga oli pooleli hange, mille eesmärk on avalikkuse projekti suhtumise uurimine 2018-2020 aastatel.

RB Rail peaks saama EL-ilt ettemakse

RB Rail AS ehk kolme riigi ühisettevõte on seni oma tegevust finantseerinud aktsionäride omakapitali tehtud sissemaksetega ning CEF rahastuslepingute alusel saadud ettemaksetega, mis on eraldatud lepingutes kindlaks määratud eesmärkide täitmiseks.

Tänavuses eelarves on ette nähtud täiendavate rahaliste vahendite vajadus, mis plaanitakse katta CEF 3. rahastuslepingu esimese ettemaksega ning aktsionäride vahelise lepinguga kokku lepitud omanikepoolsete täiendavate sissemaksetega omakapitali. Nii saavutatakse likviidsus, mis on vajalik tänavuses eelarves ette nähtud kulude katteks.

Täiendavaid finantsvahendeid tänavu ette ei nähta. Alates 2019. aastast on RB Rail AS juhtkond valmistamas ette finantseerimisplaani, mille järgi hakkaksid projektis osalevad pooled sh. aktsionärid tasuma RB Rail AS-ile projektijuhtimise tasusid. Finantseerimisplaani elluviimine sõltub sellest, kas riigid jõuavad omavahel kokkuleppele.