„Valitsus kiitis täna heaks kaevandamistasude skeemi, millega riik soovib ühelt poolt tagada põlevkivi kui rahvusliku rikkuse säästlikku ja efektiivset kasutamist ning teisalt tagada põlevkivisektori jätkusuutliku arengut,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on ressursitasu eristamisel kolm peamist eesmärki. „Esiteks tagab väljapakutud skeem õiglase maksulaekumise riigile. Teiseks annab kaevandusettevõtetele hingamisruumi ja tagab inimestele töökohad, kui teiste kütuste maailmaturuhinnad on madalal. Kolmandaks motiveerib uus skeem kaevandajaid maavarasid rohkem väärindama ning kasutama parimat võimalikku tehnoloogiat,“ selgitas ta.

Simson rõhutas, et ressursitasu määrad on selgelt lahutatud keskkonnamõjude kompenseerimisest. „Ettevõtete poolt keskkonnamõjude leevendamiseks makstavate tasude suurus ei sõltu põlevkivist valmistatud toodangu turuhindadest, vaid laekuvad eraldiseisvalt,“ sõnas ta.

Uue süsteemi peamine suund on tähtajatult jätkata põlevkivi jaoks astmelise tasumäärade kehtestamisega, kuid luua eraldi hinnastamismudel elektri ja õli tootmiseks ette nähtud põlevkivi jaoks, mis sõltub vastava lõpptoodangu turuhinnast. Samas saavad kaevandusalade omavalitsused endiselt 0,275 eurot põlevkivi tonni kohta kompensatsiooni.

Põlevkivi ressursist valmistatud lõpptoote sõltuvate tasumäärade baasmäära osas soovib valitsuskoalitsioon veel pidada täiendavaid läbirääkimisi ja jõuda kokkulepeteni enne määruse esitamist valitsusele.

Valitsuse otsusena kiideti heaks ja saadetakse parlamendile keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis võimaldab sügisel vastu võtta vastava valitsuse määruse.