AS Viimsi Vee selgitusel on põhjaveevarud põhjaveemaardlates kinnitatud joogivee ja tarbevee kasutamise eesmärgil ning nende määramisel ei ole arvestatud, et vett tarbitakse kastmisveena.

Praeguseks on veevõtt kastmise tõttu Viimsis kolmandiku võrra kasvanud, mõnes külas ka rohkem. AS-le Viimsi Vesi on keskkonnaministeeriumi põhjaveekomisjoni poolt eraldatud kindel kogus põhjaveevaru ööpäevas üle mille ei ole lubatud vett pumbata.

Vastavalt lubatud veevõtu kogusele on rajatud ka puurkaevud. Igal puurkaevul on oma maksimum tootlikkus, mille ületamisel hakkab toimuma merevee sissetung, mis omakorda võib rikkuda kogu veekihi.

Seetõttu ei saa AS Viimsi Vesi ka lubatust rohkem vett pumbata.

Suurenenud vee tarbimine võib tipptundidel põhjustada majapidamistes vee surve langust.

AS Viimsi Vesi palub seetõttu võimalusel piirata kastmisvee kasutamist ajavahemikul kell 7 -10 ja 18-23, et oleks tagatud tavatarbimise režiim.
Võimalusel soovitab Viimsi Vesi vihmade ajal koguda sademevett, mida saaks kuival ajal kasutada kastmiseks.