Riigikohtu otsus tõlgendada apteegi kolimist ühelt aadressilt teisele uue apteegi asutamisena, tuleneb sellele samale ülepeakaela ja mõjuanalüüsita valminud ravimiseaduse muudatusele, mis on viinud kogu ravimimüügi süsteemi Eestis kriisi servale. Kohus peab lähtuma seadusest ning kuna meil on selline seadus, siis on ka kohtule mänguruum ette antud.

Kuigi õiguskantsler on rääkinud, kuidas riigikogul on põhiseaduslik õigus teha ka ebamõistlikke ja lausa rumalaid otsuseid, ei ole kellelgi kohustust seda vaikides pealt vaadata. Me oleme aastaid kannatlikult rääkinud, et seadus, mis lõhub toimiva ravimimüügi süsteemi ja võtab senistelt omanikelt apteegid käest ära, ei täida kuskilt otsast neid eesmärke, mida selle sama seaduse eelnõu seletuskirjas lubati.

Nii näiteks deklareeris ravimiseaduse muutmise eelnõu seletuskiri, et muudatuse üheks eesmärgiks on suurendada konkurentsi ja tagada ravimite kättesaadavus vähese nõudlusega piirkondades. Ometi oleme me sellise eesmärgiga loodud seadust rakendades jõudnud täna olukorda, kus näiteks Türile apteegi tegemine, mis selgelt suurendas konkurentsi ja parandas ravimite kättesaadavust, osutus keelatud tegevuseks. Riigikohus viitas Türile apteegi kolimist hukka mõistes ka rahva tervise kaitse vajadusele, sest sellist argumentatsiooni kasutab ravimiseaduse seletuskiri. Kuidas Türile apteegi tegemine rahva tervist kahjustab, jääb täielikuks mõistatuseks.

Vaadates vaidluses osalenud juriidiliste isikute nimede taha selgub, et ravimiameti otsuseid vaidlustasid ja riigikohtus võitsid mitte väikesed rohupoe pidajad vaid hoopis turu suurima apteegiketi Apotheka partnerapteegid.

Enamgi veel, ühe kaebaja nn sõltumatu proviisorapteegi osanik on Apotheka kaubamärki kandvate apteekide omanik Terve Pere Apteek OÜ ise. On irooniline, et kohtus justkui sõltumatuid proviisorapteeke esindanud vandeadvokaat, kelle sõnul on apteegireformi eesmärk “kärpida ketiapteekide ja hulgimüüjate tiibu”, esindas tegelikult apteeki, mille omanike ringi kuulub Apotheka apteegiketi omanik ja seega kaudselt turu suurim hulgimüüja. Seega ei võitnud mitte Taavet Koljatit, nagu vaidluse võitnud osapool sõnastas, vaid Koljatil oli Taaveti mask ees. Riigikogul on peale suvepuhkust viimane aeg neli aastat tagasi tehtud vigasid parandama hakata.

Magnumi juht Ahti Kallikorm: Jankelevitshi jutt kuulub psühhiaatria valdkonda

"OÜ-s Türi Apteek on TPA vähemusosanik, kellele kuulub 24%-ne osa. Ülejäänud osanikud on proviisorid. OÜ-s Folia ja OÜ-s Tamsalu Uus Apteek puudub TPA-l igasugune osalus. Seega on väide, et kaebajad tegutsesid TPA huvides, psühhiaatriavaldkonda kuuluv hallutsinatsioon," on Magnumi juhatuse esimehe Ahti Kallikormi reaktsioon Janekelevitši väidetele.