Realo leiab ka, et kõik ettevõtted peaksid kord aastas oma inimeste palku turu palgatasemega võrdlema ja töötaja küsimiseta palgakorrektiive tegema.

"Palgatasemed ja -revisjon on asjad, mis panevad end suurettevõtetes kindlalt tundma, inimene ei pea oma palga pärast muretsema. On kindlad palgaastmestikud, kindel metoodika, kuidas kord aastas võrreldakse palku turu palgatasemetega, kuidas arvestatakse inflatsiooni. Iga inimene siin kontsernis teab, et kord aastas tema palka korrigeeritakse.

Kõik ettevõtted peaksid kord aastas oma inimeste palku turu palgatasemega võrdlema ja töötaja küsimiseta palgakorrektiive tegema. Inimese viimine nii kaugele, et ta tuleb palka küsima, sest ta on jõudnud absoluutsesse ummikusse ega tule enam ots otsaga kokku, tähendab, et oled viinud oma inimese eneseväärikuse väga alla ja tal on tekkinud halb tunne sinu kui tööandja vastu. Sinna alla ei lähe need, kes regulaarselt tulevad palka küsima, sest on saanud teise pakkumise. Palgaküsimisele järele anda on ajutine meede."