Tarbija avalduse kohaselt ostis ta Euronicsi poest Hansa pliidi ja maksis 250 eurot. Elektripliidi praeahju kasutamisel märkas tarbija, et see eritab kuumutamisel kirbet lõhna, mistõttu ei ole ahju kasutamine võimalik ja köögis viibides hakkab pea valutama ja tekib iiveldustunne, samuti jääb toidule juurde ebameeldiv maitse ja lõhn.

Tarbija pöördus kaupleja poole ja peale elektripliidi kontrollimist vastati tarbijale, et pliit on korras ja mingit lõhna ei eraldunud. Tarbija sellega ei nõustunud ja pöördus Mercantile AS-i poole, kus testiti pliiti ning tuvastati, et 250 kraadi juures eraldub kirbe lõhn, mille põhjustajaks on soojustus- või isolatsioonimaterjal või siis ahju sisemuse värv.

Terviseameti vastusest selgub, et nende töötaja teostas tarbija juures järelevalvetoimingu raames elektriahju kontrolli ning tuvastas, et peale 40-minutilist töötamist 250 kraadi juures eraldus kirbe lõhn, mis põhjustas hingamisteede ärritust ja peapööritust. Terviseametil ei olnud küll võimalik ahju defekti otsest põhjust tuvastada, kuid lõhna eraldumine leidis kinnitust. Tarbija pöördus täiendavalt kaupleja poole ja esitas endapoolsete testide tulemused, mille peale vastati tarbijale, et kauplejal on Terviseametiga läbirääkimised ja tarbijal tuleb oodata.

Kaupleja: toode vastab nõuetele

"Tootja poolt volitatud hooldustöökoda Renerki Kaubanduse OÜ teostas seadmele diagnostika, mille käigus viga ei ole tuvastatud, seade on korras ja vastab tootja nõuetele," seisab Euronicsi vastuses tarbijavaidluste komisjonile

Pood väidab, et Terviseamet lõpetas menetluse, kuna selle raames ei ole tuvastatud mittevastavust nõuetele.

Kaupleja asub kirja kokkuvõtvas osas seisukohale, et tarbija tellitud Mercantile AS ekspertiisiakt ei ole korrektne, kuna seade vastab kõikidele ohutus- ja tervisekaitse nõuetele, tootja poolt volitatud hooldustöökoda Renerki Kaubanduse OÜ ei ole tuvastatud viga ja Terviseamet lõpetas menetluse.

Lisaks juhib kaupleja tähelepanu sellele, et hetkeseisuga on kahe-aastane pretensiooni esitamise õigus läbi. Seade on ostetud 19.02.2016, Terviseamet lõpetas menetluse 08.02.2018, tarbija pöördus TKA poole 15.03.2018, kui pretensiooni esitamise õigus oli lõppenud.

Tarbijavaidluste komisjon: tarbija avaldus rahuldada

Tarbijakaitse seaduse kohaselt kohaselt peab kaup vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutu tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab.

Komisjon luges Terviseameti ja Mercantile AS kirjadega tõendatuks kirbe lõhna eraldumise praeahjust.

Asi ei vasta asi muu hulgas lepingu tingimustele, kui tarbijalemüügi puhul ei ole asi seda liiki asjadele tavaliselt omase kvaliteediga, mida ostja võis mõistlikult eeldada, lähtudes asja olemusest ja arvestades asja müüja, tootja, varasema müüja või muu vahendaja poolt asja teatud omaduste suhtes avalikult tehtud avaldusi, eelkõige asja reklaamimisel või etikettidel.

Komisjon asus asja materjalidega tutvumise järel seisukohale, et tarbija võib mõistlikult eeldada, et praeahju sihtotstarbekohasel kasutamisel ei eristu sellest ebameeldivat kirbet lõhna, mis tekitab hingamisteede ärritust ja peapööritust.