Komisjon otsustas kirikutele toetuse eraldamise punktist välja jätta täpsustuse, mille järgi oleks kirikutel olnud õigus saada toetust vaid omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks. „Muudatus võimaldab kirikuid toetada erinevatel motiividel,“ ütles komisjoni esimees Sven Sester. Ta lisas, et toetust saab anda kiriku taotluse alusel ja selle andmise põhjendatuse üle otsustab igal üksikjuhul valitsus.

Rahandusministeeriumi riigivara osakonna nõunik Uku Hänni selgitas komisjonile, et lühem sõnastus annab valitsusele laiema otsustusvabaduse kirikutele toetuse maksmisel. Samas juhtis ta tähelepanu, et toetusteks eraldatava raha hulk taotlejate arvu kasvades ei suurene. Prognoosi järgi laekub sel aastal erastamisraha umbes kuus ja järgmisel aastal umbes neli miljonit eurot.

Reservfondi vahendeid on kavas kasutada ka ümbruskonna elanikele ja keskkonnale ohtlike kortermajade lammutamiseks ning elanike ümberasustamiseks.

Valitsuse algatatud erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu on Riigikogu täiskogu istungil teisel lugemisel juba kolmapäeval.