Äriklientidele suunatud uus tervisekindlustus võimaldab ettevõtete töötajatel kasutada tasulisi raviteenuseid väiksema kuluga ja saada kiiremini vajalikku ravi. Tervisekindlustus sisaldab kokku kaheksat raviteenust, kuhu kuuluvad eriarsti vastuvõtt ilma saatekirjata, taastusravi, kiirem haiglaravile pääsemine, retseptiravimite ja prillide kulu, hambaravi, vaktsineerimine. Kõik lepingud sisaldavad eriarstiabi kaitset, ülejäänud kaitsed saab iga ettevõte paindlikult valida vastavalt oma soovidele ja võimalustele.

Tööandjate kasvav huvi

Mullu augustis korraldas If 300 Eesti ettevõtte hulgas uuringu, millest selgus, et 39 protsenti Eesti ettevõtetest pakub oma töötajatele tervisega seotud toetusi ja 43 protsenti ettevõtetest on huvitatud oma töötajate tervisele suunatud eraravikindlustusest.

Ettevõtted näevad tervisekindlustuse peamiste kasuteguritena võimalust kasvatada töötajate rahulolu ja motivatsiooni ning ettevõtte mainet tööandjana. Tänases tööjõupuuduse kontekstis on kindlasti tegemist väga hea argumendiga, et leida ja hoida häid töötajaid. Samuti aitab see vähendada töötajate töövõimetuspäevade arvu, sest tervisemurega saab kiiremini kvaliteetset ravi.

Tervisekindlustus sobib erineva suurusega ettevõtetele

Tervisekindlustus on mõeldud kõigile ettevõtetele, kes soovivad pakkuda oma töötajate tervisele suunatud soodustust ja seeläbi võimaldada neile paremat kättesaadavust terviseteenustele. Siiani on klientide huvi olnud aktiivsem ettevõtete hulgas, kellel on üle 50 töötaja. Rohkem eristuvad need tööandjad, kes on Põhjamaade kontsernide koosseisus, sest nende emafirmades on tervisekindlustus tavapäraselt kasutuses. Need ettevõtted on teadlikumad ja neil on suurem huvi sellist soodustust oma töötajaile võimaldada.

Naaberriikide positiivsed kogemused

Ka Lätis ja Leedus on tervisekindlustust pakutud mitmeid aastaid ja tänaseks on see seal muutunud üheks populaarsemaks kindlustuseks ettevõtete seas. Seda kindlasti ka põhjusel, et Leedu ja Läti ravikindlustussüsteem on väiksema kaitsega kui Eesti oma.

Näiteks möödunud aastal küündisid eraravikindlustuse turumahud Lätis 87 miljoni euroni ja Leedus 25 miljoni euroni. See näitab, et meie regioonis on selle toote vastu selge vajadus olemas. Fontese korraldatud uuringust selgus, et 87 protsenti Läti ettevõtetest on tervisekindlustuse oma motivatsioonipaketti valinud.

Konfidentsiaalne ja kiire kuludokumentide haldamine

Tervisekindlustuse suurimate eelistena toovad kliendid välja võimaluse oma töötajatel parandada tasulise arstiabi kättesaadavust ning konfidentsiaalset ja kiiret kulude hüvitamist.

Tervisekindlustuse korral jääb kogu kuludokumentide haldamine kindlustusseltsi korraldada ning oma tervise seisundi kulusid ei pea töötaja eraldi tööandjale esitama. Suureneb konfidentsiaalsus, sest töötajate delikaatsed andmed ei ole tööandjale näha ning ettevõte saab seltsilt kaitsete kasutamise kohta anonüümse üldkokkuvõtte.

Tänaseks on Ifi klientide hulgas tervisekindlustust kasutanud ligi paarsada kindlustatud inimest. Nende tagasiside on olnud erakordselt positiivne, sest nad on saanud koheselt eriarsti vastuvõtule ilma saatekirjata ning väiksemate kuludega. Praegune praktika näitab, et suurem enamus hüvitise taotlustest on olnud hambaravi juhtumid.

Tervisekindlustuse eelised:

* Tervemad ja aktiivsemad töötajad, kes saavad soodsamalt kiire lahenduse oma tervisemurele.

* Võimalus tõsta ettevõtte mainet ja suurendada töötajate rahulolu.

* Paindlikkus - võimalus valida oma ettevõttele sobivad kindlustuskaitsed.

* Kiire ja konfidentsiaalne kuludokumentide haldamine.

* Vabadus valida endale sobiv arst või meditsiiniasutus ilma perearsti saatekirjata.

Ifi tervisekindlustuse suurima kliendi, Baltic Restaurants Estonia, personalijuht Gerdi Tilts:

„Meie jaoks on töötajate tervis väga oluline. Tihti kipume arsti juurde minekuga ootama viimase hetkeni. Soovime, et meie töötaja saaks minna vajaduse tekkides koheselt eriarsti vastuvõtule. Tänu tervisekindlustusele ei pea meie töötaja enam ootama arsti vastuvõtuaega mitmeid kuid, vaid võib minna kohe tasulisele vastuvõtule. Näitame, et tervise eest hoolitsemine on oluline. Terve töötaja elukvaliteet on parem, tema tööpühendumus suureneb ja haigusperioodid vähenevad.

Mitme aasta rahulolu küsitluse käigus on kõlama jäänud töötajate huvi sporditoetuse, ujumise- ja massaaži kompensatsiooni vastu. Inimeste soovid on erinevad ning selleks, et arvestada võimalikult paljudega, leidsime hea lahenduse tervisekindlustuse näol. Otsustasime paketi kasuks, mis hõlmavad ambulatoorset ravi, ambulatoorset taastusravi ning hambaravi.