Standard and Poor'si (S&P) ülevaates nenditakse, et Eesti Energia pole lõplik Nelja Energia ostmise rahastusplaani osas täpset infot jaganud, see pole veel paigas (või pole lihtsalt avalik) ning agentuur hoiab selles osas ettevõttel teravalt silma peal. "Kui järgmise paari kuu jooksul ei suuda Eesti Energia esitleda selget rahastusplaani, on tõenäoline, et see mõjutab Eesti Energia krediidireitingut negatiivselt ehk praeguselt "bb+" hinnangult "bb" peale."

Samuti hoiatab S&P, et reitingu alandamine võib ees oodata ka juhul, kui nähakse Eesti Energia võimetust tehingu tõttu korrektset finantskäitumist hoida - agentuur hoiatab, et rahavoogude suhe ettevõtte võlakoormusse võib langeda praeguselt 25 protsendilt 19 protsendile.

Moody'se analüüs on veidi positiivsemas toonis ning nemad jätavad ka väljavaate (Baa3) muutmata. Nende hinnangul võiks tehing tuua Eesti Energiale stabiilsemat rahavoogu. Samas on tehinguga kaasnevad kohustused Eesti Energia sugusele firmale märkimisväärsed. "Kontserni üle poole miljardiline netovõlg peaaegu kahekordistub." Küll aga kiidab Moody's Enefit Greeni börsile viimise plaani.

Eesti Energia finantsjuht Andri Avila kommenteeris, et selliste tehingute puhul on tavapärane, et reitinguagentuurid võtavad ettevõtte krediidireitingu vaatluse alla. "Võin kinnitada, et kõik liigub vastavalt plaanile ning ajutise võlakoormuse kasvu ja sellest tulenevate võimalike tagajärgedega olime tehingut planeerides arvestatud. Tehing kasvatab ajutiselt Eesti Energia võlataset. Samas suureneb taastuvenergia tootmine ja väheneb kontserni finantstulemuste sõltuvust heitlikest CO2 emissioonikvootide turuhindadest. Tehing ei mõjuta kontserni tegevusi muudes tegevusvaldkondades, sh jaotusvõrgu ning põlevkivi äris. Eesti Energia säilitab võimekuse ellu viia investeeringuid ning pikemas perspektiivis paraneb ka omanikule dividendi maksmise võimekus," kinnitas Avila.

"Eesti Energial on ostuks vajalik raha olemas: 2018. aasta esimese kvartali lõpu seisuga oli ettevõttel vabu rahalisi vahendeid 337 miljonit eurot, lisaks on võimalik kasutusele võtta kuni 150 miljoni euro ulatuses likviidsuslaenulepinguid. Nelja Energia olemasolevate laenude võimaliku refinantseerimise otsustame pärast tehingu lõpuleviimist. Oleme planeerinud kontserni täiendavate rahavajaduste katteks ka täiendava laenu võtmist, kui selleks vajadus tekib.

Ühtlasi kinnitan, et reguleeritud võrguteenusest pärineva rahaga ei finantseerita Eesti Energia kontserni teiste valdkondade ettevõtmisi, sh Nelja Energia omandamist. Ka konkurentsiamet on hinnanud, et Elektrilevi täidab tegevusalade eristamise osas täielikult õigusaktides toodud nõudeid," selgitas Eesti Energia finantsjuht.