Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk väidab, et erakapitali vastuseis Tootsi projektile hakkas esmakordselt 2016. aastal, kui eraettevõtjatele sai selgeks, et Eesti Energia poolt Tootsi ammendunud turbamaardlasse rajatav tuulepark alandab taastuvenergia toetusmäära. See väide on vale!

Eesti Energia konkurendid muutusid Tootsi projekti osas kriitiliseks alles siis kui riik teatas plaanist, et Tootsi tuulepargi maa-ala antakse Eesti Energiale poolmuidu – mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali, mis ei lähe seejuures riigiettevõttele maksma mitte ühtegi senti. Eraettevõtjad on Eestis enampakkumiste kaudu omandanud võrreldavate tuuleparkide maa-alasid kordades kallimalt, mistõttu leiti, et see on ilmne ülekohus, konkurentsiolukorra rikkumine ja riigiabi andmine. Oma õiguste kaitsmiseks pöörduti seetõttu kohtu poole.

Riik otsustas hirmus, et selline tegevus klassifitseerub riigiabi andmiseks, projekti katki jätta. Otsustati teha enampakkumine. Eraettevõtjad tervitasid ideed, kuid peagi selgus, et ka see oli Eesti Energia poole kallutatud. Enampakkumise teates toodi esile, et kinnistul on pooleliolevad rajatised viitega Eesti Energiale väljastatud ehituslubadele. Korrektne oleks olnud kõigile pakkujatele võrdsed tingimused seada, mitte aga aktsepteerida Eesti Energia poolt ilma omandi- ning kasutusõiguseta riigi maal teostatud mõningasi pinnase töid, mille eesmärgiks on Eesti Energia poolt taastuvenergia toetuse saajaks kvalifitseerumine.

Meile jääb tegelikult üldse arusaamatuks, kuidas saab Eesti Energia ehitada juba Tootsi maa-alale rajatisi, kui maa ei kuulu veel neile. Nad on nii jultunud ja kindlad, et saavad sinna pargi rajada, et veel hiljuti alustas Elering sinna nende tellimusel alajaama ehitamist.

Kaarel Kuusk mainis oma kommentaaris, et: „Mitmete aastate jooksul on Eesti Energia teostanud erinevad vajalikud uuringud (nt linnustiku- ja nahkhiirte uuringud, tuule uuringud, põhjavee uuringud ja kaevude proovid, ehitusgeoloogia uuringud, arheoloogilised uuringud, topogeodeetilise alusplaani uuringud), töötanud välja tuulepargi ja taristute projektid ning valmistanud ette tuulepargi liitumist elektrivõrguga“. Eesti Energia on teinud seda kõike võõral maatükil, „teadmata“, kas nad üldse enampakkumisel edukad on. Selles ettevõttes töötavad selgeltnägijad, kommenteeris tabavalt üks Ärilehe lugeja.

Nüüd milles on probleem - viimastel aastatel pole Eestis suuremaid tuuleparke rajatud, sest riik on seda jõuga takistanud. Eraettevõtjate arendustele on pandud pidur peale. Kaitseministeerium on valdavale osale Eestist sh sisemaa suunas radarite vaatevälja jäävatel aladel - v.a Tootsi tuulepargi piirkond - kehtestanud karmid kõrguspiirangud, mis ei võimalda tuuleparke rajada.

Ettevõtjad võitlevad Tootsi tuulepargi eest, kuna see on sisuliselt ainuke piirkond Eestis, kuhu on võimalik midagi rajada. Eraettevõtjad on väga huvitatud Tootsi tuulepargi tuulikutega hoonestamisest, aga konkurss peab olema aus ja läbipaistev ning kõigile osapooltele võrdne. Ja siiani see ei ole nii olnud, ja see on tegelik põhjus, miks kohtus vaieldakse.

Hoopis Eesti Energia on meie hinnangul pidurdanud uute võimsuste rajamist. Probleemid Aidu tuulepargiga hakkasid tekkima vahetult pärast seda, kui Eesti Energia nõudis Lüganuse vallalt välja Aidu tuulepargi ehitusdokumendid. Miks nad seda tegid ja mida nad nende dokumentidega tegid, jäägu nende kommenteerida. Edasist aga teame – pahatahtlikult leiti juriidiline nüanss, mille alusel alustas Ida-Viru maavalitus koheselt menetlust, mille tulemusena on Aidus ehitus kohtu poolt ajutiselt peatatud ja seda juba aasta.

Me taunime, et Eesti Energia läinud on sildistamise teele, kus eraettevõtjaid nimetatakse silmakirjatsejateks, koomikuteks ja vandenõuteoreetikuteks. Selle jutuga on kahetsusväärselt kaasa läinud majandusministeerium ja see on lihtsalt labane. Vastupidi eraettevõtjad on loomas märkimisväärset uut tööstussektorit – tuuletehnoloogiatööstust, mis on maailmas ainulaadne, olemas üksikutes suurriikides ja mille üle võiks väike Eesti uhke olla ja seda ka riik koos oma riigiettevõtte Eesti Energiaga.

Me loodame samuti, et ajakirjandus teeb uurivat tööd ja mõistab, kui kahepalgelisi sisukohti Eesti Energia esitab ja mida nad targu oma kommentaarides rääkimata jätavad.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid