Sellesse majja ehitab suur kinnisvarafirma Endover kümneid kortereid, millest osad on vabad, aga paljud on juba broneeritud.

Üle tuhande inimese on omakorda ühisrahastuse käigus selle kortermaja rajamist rahastanud. Rahastamist vedanud Crowdestate asutaja Loit Linnupõld ütles, et investorid oma raha ei kaota, sest ehitus oli kindlustatud.

Küsimuse peale, et mis järjekorras ühisrahastajad oma raha tagasi saavad, ütles Linnupõld, et esmalt saab oma raha pank ja teises järgus ühisrahastajad.

Endoveri juhatuse liige Oliver Makko lisas, et olemas on kehtiv kindlustuskaitse ning arendaja ja peatöövõtja on fokusseeritud hoone kvaliteetse valmimise tagamisele.

"Suure suitsu ja leegi põhjustas spetsiifilise katuse kattematerjali süttimine, mis tavapäraselt tekitab suurema kahju mulje kui reaalset tekkiv kahju.

Teadaolevalt olid kõik ohutusnõuded täidetud. Juhtunu täpsed põhjused ja kahju ulatus on veel välja selgitamisel. Esmased analüüsid näitavad, et kahju ulatus ei ole kogu hoonet ning hoone konstruktsioone puudutav," ütles Makko.

"Nii Endoveri kontserni üldist tegevust ja plaane kui ka Volta Loftide valmimist see olukord ei mõjuta. Arendaja ja peatöövõtja on fokusseeritud toimunu analüüsile ning hoone tähtaegse ja kvaliteetse taastamise ja valmimise tagamisele. Olemas on selge tegevuskava olukorra taastamiseks. Olukorra taastamise finantseerimisel toetume nii omavahenditele kui ka heale koostööle erinevate finantseerijatega. Olemas on ka kehtiv kindlustuskaitse.

Kõikide huvigruppidega, sh investoritega ja klientidega, oleme proaktiivselt kontaktis ja oleme fokusseeritud selle, et nende huve ja lepingulisi tähtaegasid juhtunu ei mõjutaks. Tunnustame päästeametit kiire tegutsemise eest ja teeme ametkondadega igakülgset koostööd tulekahju põhjuste väljaselgitamisel."

Kui oled Volta loftidesse korteri broneerinud või selle juba välja ostnud inimene või projekti investeerinud inimene, anna teada, kuidas oled rahul Endoveri reaktsiooniga tulekahjule. Samuti anna teada, kas soovid peale tulekahju veel selles majas korterit omada või mitte.

Kirjuta sellest aadressile vihje@delfi.ee