Must lõi 1994. aastal muusika Põltsamaa Felixi kasutatud reklaamile "Põltsamaa, ehtne ja hea" ning kuna firma kasutas tema loodud teost ja selle arranžeeringuid aastate jooksul oma reklaamides, eelkõige perioodil 2013–2016, siis nõudis ta selle eest üle 100 000 euro.

Kohtus oli vaidluse all vaid kahe takti ehk kaheksa noodi pikkune osa algsest teosest, mille kasutamist Must Põltsamaa Felixile ette heitis, ütles Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm ERR-ile.

Kohus jättis hagi rahuldamata põhjusel, et ei saa kindlalt väita, et aastatel 2013–2016 reklaamides kasutatud ja töödeldud muusikaline fraas oleks olnud just vaidlusalune Musta loodud teos.

Kohtus leidis tõendamist, et Must oli algse ehk 1994. aastal loodud reklaammuusika autor. Samas ei esitatud kohtule algse teose noodikirja.

Seetõttu oli kohtu jaoks ebaselge, milline oli algne Musta teos kirja pandud kujul.

Kohtule esitati küll mitmete muusikaspetsialistide, sealhulgas Musta enda üleskirjutused noodikirjas, mis on ilmselt tehtud kuulmise järgi.

Samas olid ka nendes üleskirjutustes erinevused ning kohus märkis, et muutusi tuleb vaadata kontekstis ehk nii lühikese helijupi puhul tuleb igasse muudetud noodikõrgusesse suhtuda kriitilisemalt kui tervikteose, näiteks kolmeminutilise laulu või saate tunnusmuusika puhul.

Kuna ka Must ise on kohtule esitatud noodi üles kirjutanud eeldatavalt samuti kuulmise järgi ja see erineb teiste muusikute üles kirjutatust, ei saa väita, et just Musta üles kirjutatud noodikiri ongi originaalteose originaalnoot.

Seega puudub tõsikindel võimalus hinnata, millist Musta teost siis ikkagi väidetavalt kasutatud ja arranžeeritud on, nentis kohus.