Saksamaal asuv Commerzbank kirjutab oma raportis, et vastupidiselt korraldajate turniirieelsetele väidetele, pole kindel, et korraldajamaa näeb mingitki majanduslikku netokasu. FIFA organisatoorsed nõuded on niivõrd karmid, et isegi kui turniir soosib riigis ajutist majanduslikku aktiivsust, ei suuda see tõenäoliselt lõppkokkuvõttes tohutuid kulusid korvata.

Venemaa on jalgpalli maailmameistrivõistlusteks paigutanud 11,6 miljardit dollarit, peamiselt, et nõutavat kahteteist staadionit kas ehitada või töökorda viia. Ehkki tegemist on suisa kolm korda suurema summaga kui 2014. aastal Brasiilias vaja läks, on see kulunumber tegelikkuses veel kopsakam, kuna välja on jäetud teatud infrastruktuursed kulud, mis organisatoorkomitee väitel oleks MMist sõltumata investeeringu saanud. Komitee ise prognoosib turniirist tulevat 15 miljardi suurust positiivset mõju SKP-le, millega Commerzbank ei saa nõustuda, kirjutades:

„Peale võimaliku prestiižielemendi, mis kaasneb turniiri võõrustamisega, on majanduslikult keeruline selle organiseerimist põhjendada.“

Vaadates korraldajamaade SKP kasvu viie aasta lõikes – kahest turniirieelsest aastast kuni teise turniirijärgse aastani – järeldas Saksa pank, et „turniiri võõrustamisest ei tõuse ilmset majanduslikku kasu“. Küll aga on kahe turniirile eelneva aasta vältel näha elamusektorivälist investeeringute kasvu.

Huvitava tulemina saab aga välja tuua positiivseid efekte võitjamaa majandusele. Viimasest üheteistkümnest finaalivõitjast kümmet vaadates järeldas Commerzbank, et kaheksal juhul oli kolmanda, võidule järgnenud kvartali, majanduskasv kiirem kui teises kvartalis. Keskmiselt kiirenes kasv 0,9% võrra. Ehkki analüüsi ei saa pidada põhjapanevaks, ütleb pank, et kasvu kiirenemine võib olla otseses seoses võidust tuleneva positiivse laenguga ühiskonnas (feel-good factor).